Velkommen til H/F Samvirke

Velkommen til haveforeningen Samvirkes hjemmeside.

Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt foreningens medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.

 


 

VIGTIGT: Sidste nyt om åbning og kloakprojektet (7. maj 2021)

Kørsel på asfalterede veje - i begge retningerDu må nu køre ind og ud ad foreningen på de ASFALTEREDE VEJE på alle tidspunkter af døgnet (hverdage & weekends) – og ja, der må nødvendigvis køres mod ensretningen lige nu – så vær meget forsigtig!

Du må IKKE køre på GRUSVEJE i hverdage kl. 7-18.

KUN i hverdage efter kl. 18 og i weekends må man benytte GRUSVEJE og foretage af- og pålæsning!

Cyklist og fodgænger skal af sikkerhedsmæssige grunde benytte LÅGEN ved Kagsåstien i hverdage – og må kun bevæge sig på asfalterede veje. Vær forsigtig!

Bevægelse rundt i foreningen må i hverdage og weekend finde sted på asfalterede områder. Det frarådes at bevæge sig rundt ved hovedindgangen som fodgænger & cyklist – vær forsigtig!  

Grusveje - dvs. veje uden asfalt - er generelt ’No-Go’, da her fortsat kører store maskiner og arbejde i gang.

Eget ansvar: Foreningen er stadig en byggeplads, hvorfor du bevæger dig rundt på eget ansvar – det gælder også for eventuelle skader på transportmidler m.v.

Parkering kun over forstærket brønddæksel: Hvis du kører og parkerer over brønddæksler på din havelod, SKAL dine brønddæksler være af forstærket type, da der ellers kan ske skader, som påvirker hele kloaksystemet. Udbedring vil være for din regning.

Festpladsen & parkering: Der må IKKE parkeres på Festpladsen – selvom den i perioder kan se plan og færdig ud, så er den IKKE færdig!

Egen kloak & vand: Arbejdet kan nu påbegyndes indenfor de tidspunkter og områder, du kan se øverst om kørsel.

Anmeldelse af skader: Hvis du mener, at der er sket skader på din have som skal udbedres af entreprenørerne, så skal dette anmeldes. Se opslag om hvordan og tidsfrist.

Salg og vurderinger kan først finde sted fra begyndelsen af juni måned.

Vand risler nu frem til alle brøndene, det er rent og kan drikkes. Vand kan stadig aftappes bag Fælleshuset.

Haveaffald, køkkenaffald og andet affald: Køkkencontainer er flyttet ud foran porten og kan benyttes – men kun til køkkenaffald! Der kan IKKE afleveres andet affald p.t. Haveaffald forventes at kunne afleveres i begyndelsen af juni måned.

Toilet & vaskeri kan desværre ikke benyttes, da der arbejdes på Festpladsen. Forventes åbnet i begyndelsen af juni måned.

Kontorbygningen er desværre også lukket, hvorfor kontoret har nødåbent i Fælleshuset onsdage kl. 18-19 – foreløbig frem til begyndelsen af juni måned.

Får det aldring en ende? Jo, forhåbentligt kan projektet afsluttes i starten af juni måned med en færdig og flot Festplads.

Økonomi: Vi regner med at den endelige opgørelse af udgifter i forbindelse med kloakprojektet kan udarbejdes omkring 1 juli. Derefter går vi i dialog med banken, og kan komme med en præcis udmelding om udgiften/afdraget for den enkelte have. Samtidig kan vi også komme med et præcist beløb, hvis du ønsker at betale din andel af det fælles kloakprojekt ud på én gang.  Der er ikke noget, der tyder på at vores budget er overskredet - vi er optimistiske.


 

Skade på hus eller have? (7. maj 2021)

Hvis du mener, at der er sket skade på hus eller have i forbindelse med kloakprojektet, har du nu mulighed for at anmelde det til bestyrelsen.

Hvad er en skade? 

En skade betyder en hændelse, der ikke vedrører selve installationen af vand & kloak – men et uheld der er sket i forbindelse med installationen - eksempelvis en postkasse der er kørt i stykker.  


Hvordan?

Du skriver en mail til bestyrelsen@hfsamvirke.dk  

 1. I emnefeltet skriver du havenummer og skade

 2. I mailen laver du en kort beskrivelse af din skade, og dokumenterer med foto

 3. Hvis dokumentationen ikke er korrekt kan din anmeldelse ikke behandles

 4. Skriv venligst også dit telefonnummer hvis vi får brug for at kontakte dig

 5. Hvis du har mere end én skade, skal der være en anmeldelse/mail for hver skade


Tidsfrist?

Du skal anmelde en skade senest d. onsdag d. 19.05.21 kl. 24:00 – herefter er anmeldelse ikke muligt.
 
Hvad sker der så?
 
Herefter gennemgår Bestyrelsen og kloakudvalget indkomne mails og dokumentation - og går i dialog med entreprenøren. Om nødvendigt laves en besigtigelse af den anmeldte skade.

Svar på din anmeldelse: Vi håber at alle anmeldelser kan være behandlet indenfor cirka 4 uger.


 

 • Ingen færdsel i foreningen på hverdage kl. 07-18

  Myldrende medlemmer går i vejen for entreprenøren i arbejdstiden - der er fare for personpåkørsel!

  Pas ligeledes på i weekender, hvor Gottlieb også kan arbejde.

 • Parkering forbudt på Tornehøjgård og foran grusbunkerne

  Undlad at parkere foran grusbunkerne - også i weekenderne. De store entreprenørmaskiner skal have fri adgang.

  Vi har heller ikke parkeringsret på Tornehøjgårds p-plads - så lad os værne om et godt naboskab.

Seneste nyt

07-Maj-2021

Referat af bestyrelsesmøde mandag 26.04.21

02-Maj-2021

Indkomne kloak-tilbud

Indkomne tilbud fra autoriserede kloakmestre vedr. tilslutning af egen have til ny kloak og vandforsyning.

28-April-2021

Nyhedsbrev: Endelig klar til sæsonåbning 2021

Toiletter og vaskeri | Færdsel på havegangene | Begrænsede p-pladser | Haveaffald | Fællesarbejde | Tilslutning til vand og kloak: Spørgsmål og svar.

28-April-2021

Tilslutning til kloak - Spørgsmål & svar

Der er udarbejdet en liste med svar på de spørgsmål, der ofte rejser sig, når det drejer sig om tilslutningen af egen have til den nye kloak og vandforsyning. Se listen her.

28-April-2021

NY DATO: Fællesarbejde søndag 6. juni

Efter trekvart år som byggeplads trænger vores forening til en kærlig hånd. Se hvilke haver der er indkaldt til sæsonens første fællesarbejde.

15-April-2021

Nyhedsbrev: Sæsonåbning og kloakarbejdet

Vejenes tilstand ved sæsonåbning | Hække og beskadigelser | Brønddybder og brønddæksler | Vaskeri og toiletbygning gøres sæsonklar.

06-April-2021

Forstærkede brønddæksler

Oversigt over haver, der har bestilt forstærkede dæksler til brønde i indkørsel. Egenbetaling ca. 2100,00 kr + moms.

01-Marts-2021

Opskrivning til ventelisten

Opskrivning til VENTELISTEN til køb af hus finder sted 1. april 2021. Det er den eneste dato hvor der er mulighed for at blive skrevet op.

Hvis du ønsker opskrivning, sender du en mail med navn, adresse, telefonnr. og mailadresse til bestyrelsen@hfsamvirke.dk, og du vil derefter modtage informationsmateriale, og anvisning til indbetaling af venteliste gebyr på kr. 200.

17-Marts-2021

Spildevandsprojekt

Nye billeder, uge 11