19-November-2020

Spildevands Blok Uge 46

mistænkelige forhold!!

Der er om natten set personer i foreningen, der går ind i haverne og lyser ind af vinduer og døre.
Hjælp hinanden med at holde øje med mistænkelige forhold!!
 

video overvågning

Der vil blive video overvågning på HF samvirkes byggeplads ifm etablering af kloak, da der desværre er sket flere tilfælde af at entreprenørernes lås er blevet klippet over.

4/11-2020 Bestyrelsen

I nogle haver er der sat flere pinde, det er Gottliebs afsætning, disse må ikke blive rykket.

Kloakering i HF/Samvirke – oktober 2020

Kære Alle,

Så har Gottlieb fået etableret skueplads i have 34 – og lige om lidt starter det store gravearbejde.

Vi har holdt det første byggemøde -sådan et afholder vi hver tirsdag.

Fra bestyrelsen vil det være Sølvi og Eva der deltager og fra kloakudvalget vil det være Robert og Erling.

På mødet i går kom det b.la frem at Gottlieb dagligt ser 10-15 personer der færdes på vejene i foreningen i dagtimerne.

Der er flere af jer der henvender sig til arbejdsmændene, for at få lov til det ene og det andet. Gottlieb ønsker ikke at skulle være ”bussemænd” – de ønsker at passe det arbejde de er bestilt til.

Gottlieb er meget bekymret for hvordan det skal gå med alt trafik på vejene, særligt når de begynder at køre rundt i deres store maskiner.

Haveforeningen er pt. en arbejdsplads -det den til og med marts 2021. Vil I ikke godt respektere dette!!

Det vil sige; ingen færden i foreningen i tidsrummet kl. 06.00-18.00 mandag-fredag, hverken på gåben, cykel, løbehjul eller hvad I ellers benytter. Det er muligt at de stopper tidligere, men de skal vide at de har muligheden for at arbejde frem til kl. 18.00.

Jeg er ked af at vi ikke kan finde ud af at respektere de aftaler der bliver lavet -i sidste ende kan det være at få ødelægger det, for de fleste ved at foreningen bliver lukket helt af frem til marts 2021. Samt at prisen bliver højere pga. forstyrrelser fra vores side.

Vi har desværre også et problem med at der også er medlemmer der fortsat parkere på ”trekanten” uden for lågen samt parkere på Tornhøjgaards parkeringsplads. Dette må vi atter bede jer om at stoppe med øjeblikkeligt!

Tornhøjgaard har rettet henvendelse om at dette skal stoppe – og ”trekanten” frem til flaskecontainerne skal bruges til jord.

Et medlem klippede Gottliebs lås over, da pågældende havde ”glemt” at få sin bil ud af foreningen, her skal jeg bede pågældende om at sende bestyrelsen en mail, så vi kan sende regningen det rigtige sted hen.

Vej bredden er blevet målt op -og i den forbindelse har Gottlieb har været nødt til at beskære hæg ud til vejen i rigtig mange haver, da mange af disse hægge har været sat for langt ude mod vejen. Nogle hægge er de nødt til at beskære helt ned og nogle haver er blevet bedt om at grave deres hæg op.

Der er blevet boret huller i den nuværende asfalt for at aflevere jordprøver, vi venter spændt på svaret – og håber, at de ikke finder forurenet jord.

Der skal skydes kloak igennem fra fælleseje, dette vil berøre 4 haver i foreningen. De haver det drejer sig om, vil hver især blive kontaktet af bestyrelsen pr. mail eller telefon snarest, da det vil foregå i starten af november. Der vil blive fotoregistreret hvor der skydes – både før og efter.

Der er bestilt kørefaste dæksler til 57 haver. Disse haver får en mer udgift på ca. 2100,00 kr .

 

Alle er endnu velkommen til at besigtige haveforeningen efter kl. 18.00 samt i weekends. Men pas på at I ikke falder i huller el.lign.

Tag nu alle sammen et ansvar for vores fælles kloakprojekt – og respekter de aftaler der er indgået med entreprenørfirmaet! – og lad os fortsat beholde et godt naboskab til Tornhøjgaard.

Bestyrelse/Kloakudvalg knokler for vores alle sammen bedste!

 

Til orientering holder Kredsen fortsat åben i fælleshuset, hver anden torsdag, kl. 18.30-19.30

På vegne af Bestyrelse/kloakudvalg. Eva

Entrepenøren klager over der kommer kolonister på gangene i arbejdstiden (6-18.00).  KOLONISTER HOLD JER VÆK, hvis det ikke overholdes må låsen til haveforeningen skiftes så der IKKE er adgang.

VIGTIG INFO Spildevandsprojektet frem til 31 marts 2021

Det er ikke tilladt at få udefrakommende til at udfører kloak arbejde på havelod, så længe vi har fælles kloakprojekt i gang (frem til 31.marts 2021).

liste over forstærket dæksler i foreningen

07-Oktober-2020

liste over forstærket dæksler i foreningen

egenbetaling på ca. 2100,00 kr + moms.

KONTORET er LUKKET for sæson 2020.

KONTORET er LUKKET for sæson 2020. 

Vi åbner i 2021.
Hvis du vil i kontakt med Bestyrelsen skriv til bestyrelsen@hfsamvirke.dk ( vi forventer en svartid på cirka 14 dage).
Vi anbefaler at du holder dig informeret her på hjemmesiden.

Nødtelefon

Bestyrelsen har anskaffet en nødtelefon. Telefonen er KUN til akutte nød situationer – alle andre henvendelser - bruges vores mail bestyrelsen@hfsamvirke.dk - eller tjek her på hjemmesiden, hvor der vil være svar på mange mange spørgsmål.

Det kan ikke forventes at telefonen er bemandet og besvares med det samme.

Nødtelefon; 20377292 – kun sms & opkald.

Bestyrelsen maj 2020

 

 

 

 

 

HF Samvirke

HF SAMVIRKE, Klausdalsbrovej 269, 2860 Søborg.

bestyrelsen@hfsamvirke.dk

www.hfsamvirke.dk/

 

 

 

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.