Velkommen til H/F Samvirke


Velkommen til haveforeningen Samvirkes hjemmeside.

Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt foreningens medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.


 

Nyt fra bestyrelsen

GANG UDVALGEET KOMMER FORBI 16.08.22
FOKUS:
 • SKEL MOD VEJ
 • HAVEN TILSTAND
 • HÆKKE, BUSKE, TRÆER OSV DER TRÆNGER TIL BESKÆRING MOD VEJ
 • HAVELÅGER & POSTKASSER
 
 
 
HVIS DU VIL SÆLGE DIN HAVE I 2022 SÅ ER SIDSTE FRIST 15 SEPTEMBER
DU KAN SENDE EN MAIL TIL BESTYRELSEN@HFSAMVIRKE.DK  SÅ SENDER VI PAPIER TIL DIG ELLER DU KAN HENTE PAPIRER PÅ KONTORET. 
 
 
 • HUSK AT AFLEVERE KLOAKPAPIRER (TEGNING & FÆRDIGMELDING MED AUT NR) INDEN 30.09.22
 

Seneste nyt

08-August-2022

Bestyrelsesmøde HF Samvirke 28.06.22

Referat fra bestyrelsesmøde HF Samvirke 28.06.22

13-Juli-2022

Fællesarbejde - tjek datoen for din have

Sæsonens sidste tre fællesarbejder er følgende dage: lørdag 6. august, søndag 4. september og lørdag 8. oktober.

Vi gør opmærksom på, at generalforsamlingen besluttede at øge gebyret for udeblivelse til 1.000 kr.

Hvis din have endnu ikke har været til fællesarbejde, så tjek her, hvornår vi forventer at se dig.

13-Juli-2022

Gangudvalget kommer rundt 16. august

John og Peter, gangudvalget, udfører sæsonens sidste rundering den 16/8. Der vil være fokus på hæk, havens tilstand, pileurt og dem der skal have gjort noget ved deres have.

09-Maj-2022

Igen tid til banko!

Så er det igen tid til at spille banko i Samvirkes fælleshus. Første bankoaften er onsdag 25. maj. Se hele programmet her ...

03-Maj-2022

Opdaterede byggeregler

Generalforsamlingen 28. april 2022 vedtog supplerende bestemmelse vedrørende bygningshøjde. De opdaterede byggeregler gældende efter generalforsamlingen kan ses her.

13-Marts-2022

Ny police, fritidshusforsikring

Se den nye forsikringspolice her.

07-Marts-2022

Affald og containere

Se her, hvad vores affalds- og containerordning med kommunen omfatter. Brug containerne og pladsen for haveaffald korrekt - ellers skal foreningen betaler dyre gebyrer for sortering m.m.

01-August-2021

Tilslutning af kloak og vand

Vær opmærksom på, at anvende autoriserede håndværkere til både kloakering og vandtilslutning (VVS’er).
Det er et krav fra Gladsaxe Kommune og Kredsen for GODKENDELSE.

Hvis du er i tvivl om en håndværker er autoriseret kan du tjekke det via Sikkerhedstyrelsens autorisationsregister. Det er den enkelte have som selv er ansvarlig for valget af håndværker.

Fællesarbejde

Traditionen tro samles nogle hold gennem sæsonen til lidt praktisk arbejde og forskønnelse af foreningens fællesormråder. 

Se her, hvilken dag din have er indkaldt til fællesarbejde fællesarbejde ...


På fællesarbejde lørdag 11. juni blev der igen udført en masse nyttigt arbejde for fælleskabet, blandt andet:

 • Hovedrengøring af køken, skabe og inventar i Fælleshusets bar
 • Klargøring til maling af terrasse ved Fælleshuset
 • Kørt grenaffald bort
 • Slået græs
 • Luget ukrudt 
 • Renset bed bag depotet (det gamle kontor)

Stor tak til alle gode kræfter og sprudlende entusiasme fra de 14 deltagende haver.

Vh. Tina, Sølvi og Peter


 

Om affald

OBS! Nyt! OBS!

Gladsaxe Kommune har indført sortering af bioaffald.

Til bioaffald (madrester m.m.) må kun benyttes særlige, grønne poser af genbrugsplast, som bortskaffes i den ny biocontainer ved fælleshuset.

Grønne bioposer, grøn skraldekurv og sorteringsvejledning blev udleveret på generalforsamlingen og udleveres også på kontoret.

Den store container uden for porten skal fremover benyttes til restaffald (se vejledning på containeren og i udleveret brochure).

Respekter venligst, at vi skal sortere affaldet! 

Brug containerne og pladsen til haveaffald korrekt - ellers skal foreningen betale dyre gebyrer for sortering m.m.

Affaldstyper, som vi ikke har sorteringscontainer til, skal bortskaffes på genbrugspladsen - det skal ikke henstilles ved siden af containerne eller andre steder på foreningens område.

Husk, at der ikke må smides plastsække i haveaffald - derimod er nedbrydelige papirsække ok. 

Fold og tramp papæsker flade, så der er plads til mest muligt i papcontainerne.

Smid ikke affald oven i eller ved siden af, hvis containerne er fyldt op. Så må du vente til containeren er tømt. Overfyldte containere er ikke kønt ved indgangen, og inden længe er affaldet spredt af vinden.

Skraldekalender med datoer for afhentning/tømning slås op på tavler og ved kontoret.


 

 • Grus ved Fælleshuset

  Lejlighedsvis indkøber vi et læs grus til gruskassen ved Fælleshuset.

  GRUS KOSTER 25 KRONER PR. TRILLEBØR.

  Kom forbi kontoret, oplys hvad du har købt for, så bliver det afregnet over havelejen.

 • Brusebad og vaskeri

  DET KOSTER 5 KR. PR. BAD – meld antal af bad ind på kontoret. beløbet trækkes over havelejen.

  Ligeledes kan VASKEBRIK som sædvanligt 'optankes' på kontoret onsdage kl. 18-19.

 • Langsom, ensrettet kørsel - maks. 15 km/t

  Kør forsigtigt og langsomt! – MAKS. 15 KM/T.

  Det gælder både os selv, gæster, bude og håndværkere i foreningen 🙂