Asfalten er næsten færdig i foreningen, der mangler lidt ved festpladsen som laves i næste uge.

Asfalten skal have tid til at hærde af, derfor må vi IKKE køre ind i haveforeningen før kl. 12.00 i morgen lørdag 21/5, lågen er stadig låst for biler.

Det er tilladt at gå ind i foreningen og låsen er skiftet på lågen mod stien.

Vi skal passe på med at holde stille og dreje på rettet i bilen, det vil lave huller den første tid.

God weekend derude

Velkommen til H/F Samvirke


Velkommen til haveforeningen Samvirkes hjemmeside.

Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt foreningens medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.


 

Præmiehave udvalget

Præmiehave udvalget kommer rundt i Foreningen 22.05.22

Og kigger ind i havene for at finde HF Samvirkes flotteste HAVE

 

Gangudvalget kommer forbi 

22.05.22

Fokus på Havens stand, adgang til Brønde og skel fra hæk - vej

Ingen adgang til foreningen 17. - 20. maj

Som meddelt på generalforsamlingen skal der lægges et afsluttende slidlag på foreningens pladser og veje/havegange.
 
 • Asfaltarbejdet bliver udført 17. - 20. maj 2022, begge dage inklusive.
 • I disse dage må ingen opholde sig i haveforeningen - hverken på fællesområder eller i egen have.  
 • Porten aflåses og kan ikke åbnes med den almindelige medlemsnøgle.
 
Asfalten udlægges fra store maskiner, som skal arbejde helt ud ved vejkanterne. Derfor beder entreprenøren alle havelejere sørge for

 • at klippe hække og udhængende grene og planter tilbage, så asfaltmaskinerne kan komme helt ud til kanten
 • at nedtage eventuelle udhængende postkasser, så der ikke er risiko for påkørsel
 • at fjerne biler, trailere o.a. fra fælles p-pladser og veje, så arbejdet kan udføres
 • at placere en eventuel bil, trailer o.a. i egen have/indkørsel, så langt inde, at der ikke er risiko for påkørsel


På grund af asfaltarbejdet er der IKKE kontortid onsdag 18. maj, og Fælleshuset kan heller ikke benyttes i disse dage.

Forsikring

Hvis du ikke er medlem af vores FÆLLES FORSIKRING skal du være opmærksom på enten at aflevere dokumentation for din egen forsikring på kontoret eller sende en kopi til bestyrelsen@hfsamvirke.dk 
Ifølge vores vedtægter skal det ske senest 1 maj hvert år. 

Internt salg af haver

Have 97 er til salg - overtagelse snarest muligt. 
Pris ex løsøre:  kr. 305.985,71
Pris inkl. løsøre: kr. 331.285,71 
 
Oveni denne pris skal du påregne cirka 110.000 kr der skal indbetales på fælles kloak lånet.
 
Hvis du er interesseret orienterer dig i de gældende regler for intern overtagelse, og send en mail til Bestyrelsen på Bestyrelsen@hfsamvirke.dk senest 22.05.22. I emnefeltet skriver du H97.  Bestyrelsen står for at formidle salget etc. 

Fællesarbejde

Traditionen tro samles nogle hold gennem sæsonen til lidt praktisk arbejde og forskønnelse af foreningens fællesormråder.

Se her, hvilken dag din have er indkaldt til fællesarbejde ...

Om affald

OBS! Nyt! OBS!

Gladsaxe Kommune har indført sortering af bioaffald.

Til bioaffald (madrester m.m.) må kun benyttes særlige, grønne poser af genbrugsplast, som bortskaffes i den ny biocontainer ved fælleshuset.

Grønne bioposer, grøn skraldekurv og sorteringsvejledning blev udleveret på generalforsamlingen og udleveres også på kontoret.

Den store container uden for porten skal fremover benyttes til restaffald (se vejledning på containeren og i udleveret brochure).

Respekter venligst, at vi skal sortere affaldet! 

Brug containerne og pladsen til haveaffald korrekt - ellers skal foreningen betale dyre gebyrer for sortering m.m.

Affaldstyper, som vi ikke har sorteringscontainer til, skal bortskaffes på genbrugspladsen - det skal ikke henstilles ved siden af containerne eller andre steder på foreningens område.

Husk, at der ikke må smides plastsække i haveaffald - derimod er nedbrydelige papirsække ok. 

Fold og tramp papæsker flade, så der er plads til mest muligt i papcontainerne.

Smid ikke affald oven i eller ved siden af, hvis containerne er fyldt op. Så må du vente til containeren er tømt. Overfyldte containere er ikke kønt ved indgangen, og inden længe er affaldet spredt af vinden.

Skraldekalender med datoer for afhentning/tømning slås op på tavler og ved kontoret.


 

Øvrige aktuelle nyheder

09-Maj-2022

Igen tid til banko!

Så er det igen tid til at spille banko i Samvirkes fælleshus. Første bankoaften er onsdag 25. maj. Se hele programmet her ...

03-Maj-2022

Opdaterede byggeregler

Generalforsamlingen 28. april 2022 vedtog supplerende bestemmelse vedrørende bygningshøjde. De opdaterede byggeregler gældende efter generalforsamlingen kan ses her.

27-April-2022

Fællesarbejde - tjek datoen for din have

Første fællesarbejde var 23. april og sæsonens øvrige fællesarbejder er planlagt på følgende lørdage og søndage: ¤ 22. maj ¤ 11. juni ¤ 10. juli ¤ 6. august ¤ 4. september ¤ 8. oktober.

SE, HVILKEN DAG DIN HAVE ER INDKALDT TIL FÆLLESARBEJDE ...

30-Marts-2022

Gangudvalget kommer rundt 21-22. maj

Gangudvalget kommer på rundtur i weekenden 21-22. maj. Der er i år fokus på almen havetilstand, adgang til brønde, skel fra hæk til vej.

13-Marts-2022

Ny police, fritidshusforsikring

Se den nye forsikringspolice her.

07-Marts-2022

Affald og containere

Se her, hvad vores affalds- og containerordning med kommunen omfatter. Brug containerne og pladsen for haveaffald korrekt - ellers skal foreningen betaler dyre gebyrer for sortering m.m.

01-August-2021

Tilslutning af kloak og vand

Vær opmærksom på, at anvende autoriserede håndværkere til både kloakering og vandtilslutning (VVS’er).
Det er et krav fra Gladsaxe Kommune og Kredsen for GODKENDELSE.

Hvis du er i tvivl om en håndværker er autoriseret kan du tjekke det via Sikkerhedstyrelsens autorisationsregister. Det er den enkelte have som selv er ansvarlig for valget af håndværker.

 • Grus ved Fælleshuset

  Lejlighedsvis indkøber vi et læs grus til gruskassen ved Fælleshuset.

  GRUS KOSTER 25 KRONER PR. TRILLEBØR.

  Kom forbi kontoret, oplys hvad du har købt for, så bliver det afregnet over havelejen.

 • Brusebad og vaskeri

  DET KOSTER 5 KR. PR. BAD – meld antal af bad ind på kontoret. beløbet trækkes over havelejen.

  Ligeledes kan VASKEBRIK som sædvanligt 'optankes' på kontoret onsdage kl. 18-19.

 • Langsom, ensrettet kørsel - maks. 15 km/t

  Kør forsigtigt og langsomt! – MAKS. 15 KM/T. Det gælder både os selv og de kloakmestre, vi får ind for tiden.

  Vejbump er under etablering 🙂