Velkommen til H/F Samvirke

Velkommen til haveforeningen Samvirkes hjemmeside.

Hjemmesiden og indholdet her er tiltænkt foreningens medlemmer. Her finder du nyheder og praktisk information, ordensregler, bestemmelser, vejledninger m.m.

 


 

Anmeldte og godkendte skader er udbedret

MOE (ingeniøren), Gottlieb (entreprenørn) og kloakudvalget/bestyrelsen var på gennemgang i foreningen d. 7/6-2021.
 
Skader, som var anmeldt i tide, er nu udbedret. Det vil sige at der er udleveret postkasser, hækplanter, rettet fliser mm. To haver fik ikke medhold i deres skadeanmeldelse; det drejer sig om en havelampe og nogle laurbær-hækplanter.
 
El er gennemgået, og en kabelfejl i vejen er udbedret, men nogle huse (have 24,25, 26 m.fl) skal tjekke deres egen el i huset, da elektrikeren siger, at der går strøm til husene.
 
Enkelte beskadigede brønddæksler er endnu ikke udskiftet, fordi de er i restordre - men de er på vej.

Affald, toiletter, vaskeri og trafik

Stenbunke ud for Tornehøjgård må ikke røres!

Vigtigt om skrald!

  • Køkkencontaineren er KUN til KØKKENAFFALD - lad nu være med at smide storskrald og andet i containeren.

  • Hold HAVEAFFALDET inden for stenafgrænsningen; ingen plastsække i haveaffaldet.

  • De GRØNNE PLASTCONTAINERE er til PLAST, METAL og PAP. De tømmes regelmæssigt
    - undgå venligst at overfylde dem, så affaldet falder ud.

  • Der er INGEN fast ordning for STORSKRALD og RESTAFFALD i foreningen. Lad være med at hensætte skrald omkring Fælleshuset - du skal selv sørge for bortskafning af køleskabe, flamingoplader, tømmer og den slags på kommunens affaldsplads.


Toilet/bad og vaskeri kan nu benyttes 🙂

Lige nu er de uaflåst, da låsene skal stilles om til den fællesnøgle, vi alle har. Det sker en af de kommende dage, og herefter skal vi låse yderdørene, når vi forlader toilet/bad-bygningen og vaskeriet. Det skyldes, at uvedkommende kan finde på at bruge toiletterne.

Der er opsat automatiske håndsprit-dispensere ved indgangen til toilet og vaskeri - og automatiske sæbedispensere ved håndvaskene. Hold faciliteterne rene og pæne, og vær omhyggelig med håndhygiejnen, så vi fortsat kan passe godt på hinanden.

Optankning af vaskebrik kan som sædvanligt ske på kontoret onsdage kl. 18-19. 


Langsom og ensrettet kørsel

Alle havegange/veje samt Festpladsen er nu asfalteret og færdsel med motorkøretøjer er igen enrettet rundt i foreningen 🙂

Kør forsigtigt og langsomt! – Det gælder både os selv og de kloakmestre, vi får ind for tiden. Der kan også stadig være håndværkere, der knokler med at få det allersidste færdiggjort i vores forening.

Foreningens medlemmer, gæster og håndværkere må ikke parkere på Tornehøjgårds p-plads. Ligeledes skal vi fortsat undgå at parkere foran jordbunkerne uden for foreningen.Seneste nyt

02-Juni-2021

Kontoret er åbent onsdage kl 18-19

Hvis du har brug for at kontakte bestyrelsen, har vi nu åbent på kontoret hver onsdag kl. 18:00 – 19:00. Du er også velkommen til at sende os en mail: bestyrelsen@hfsamvirke.dk

29-Maj-2021

Generalforsamling søndag 13. juni - Festpladsen spærres!

Generalforsamling 2021 afholdes 13. juni kl. 11.00 på Festpladsen - på Covid19- vilkår. Indkaldelse, bilag og regnskab/budget er sendt ud pr. email og som brevpost til medlemmer uden email.

HUSK GYLDIGT CORONAPAS OG MUNDBIND! - MEDBRING EGEN STOL.

Festpladsen spærres for parkeringer m.m. kl. 18 lørdag d. 12 juni til søndag d. 13. juni kl. cirka 18 på grund af generalforsamling.

13-Juni-2021

Referat bestyrelsesmøde mandag 27.05.21

07-Maj-2021

Skade på hus eller have?

Hvis du mener, at der er sket skade på hus eller have i forbindelse med kloakprojektet, har du nu mulighed for at anmelde det til bestyrelsen.

02-Maj-2021

Indkomne kloak-tilbud

Indkomne tilbud fra autoriserede kloakmestre vedr. tilslutning af egen have til ny kloak og vandforsyning.

28-April-2021

Nyhedsbrev: Endelig klar til sæsonåbning 2021

Toiletter og vaskeri | Færdsel på havegangene | Begrænsede p-pladser | Haveaffald | Fællesarbejde | Tilslutning til vand og kloak: Spørgsmål og svar.

28-April-2021

Tilslutning til kloak - Spørgsmål & svar

Der er udarbejdet en liste med svar på de spørgsmål, der ofte rejser sig, når det drejer sig om tilslutningen af egen have til den nye kloak og vandforsyning. Se listen her.

28-April-2021

NY DATO: Fællesarbejde søndag 6. juni

Efter trekvart år som byggeplads trænger vores forening til en kærlig hånd. Se hvilke haver der er indkaldt til sæsonens første fællesarbejde.

15-April-2021

Nyhedsbrev: Sæsonåbning og kloakarbejdet

Vejenes tilstand ved sæsonåbning | Hække og beskadigelser | Brønddybder og brønddæksler | Vaskeri og toiletbygning gøres sæsonklar.

06-April-2021

Forstærkede brønddæksler

Oversigt over haver, der har bestilt forstærkede dæksler til brønde i indkørsel. Egenbetaling ca. 2100,00 kr + moms.