Indkaldelse til fællesarbejde

Vi glæder os til at møde alle til fællesarbejde i løbet af sæsonen. Der er mange spændende og nyttige opgaver at udføre på vores fællesområder - og det er altid hyggeligt at møde naboer og andre medlemmer på denne måde.

Medbring gerne et par redskaber som fx trillebør, lugejern, skovl, spade, kost eller beskærergrej.

Vi mødes ved kontoret/festpladsen kl. 10 og går i hold ud til de planlagte opgaver.

I tilfælde af sygdom eller anden hindring meldes afbud til bestyrelsen@hfsamvirke.dk eller i kontortiden (onsdag kl. 18-19)

Har haven - uden gyldig grund - ved sæsonafslutning ikke deltaget i en fællesarbejdsdag, bliver haven opkrævet 500,00 kr.

Alt det, vi fik gjort i denne sæson

Sæsonens første fællesarbejde blev gennemført 6. juni. Efterfølgende søndag 4. juli, søndag 25. juli samt lørdag 14. august, og sæsonens sidste fællesarbejde var søndag 5. september.

I sæsonen 2021 har vi fået udført mange gode ting gennem sæsonen, blandt andet:

  • Luget ukrudt på fællesomåder 😊
  • Opsat nye skiltestolper 😊
  • Lagt nøddesten foran Fælleshuset, ved depot og værksted samt på p-pladsen uden for porten 😊
  • Malet facader og træværk på kontor/badehus, depot og værksted 😊
  • Fjernet gamle plantekasser ved kontoret 😊
  • Ryddet og plantet nyt i højbed ved værksted 😊
  • Tilplantning af regnvandsbed på Festpladsen og foran Fælleshuset 😊
  • Sået græs på området omkring kontoret 😊
  • Og mange andre ting ...

Tak til alle, der sluttede op om de fælles opgaver, der har pyntet gevaldigt efter et år med anlægsarbejde i hele foreningen. Det har været en fornøjelse at mødes med jer alle.