Vejledning ved salg

NÅR DU SKAL SÆLGE og ved DØDSFALD:

 1. Du afleverer/mailer en opsigelse med Have nr., mailadresse, telefonnummer, dato for opsigelse

Ved dødsfald skal du aflevere en skifteretsattest

 1. Du får udleveret/mailet løsøreliste, ejererklæring, orientering om sagsgangen
 2. Du afleverer/mailer udfyldt løsøreliste, ejererklæring, el-attest og tingbogsattest der viser evt. pant & adkomst
 3. Du får udleveret/mailet kontakt info til vurderingsudvalg, og deres orientering skrivelse
 4. Bestyrelsen sender seneste vurdering, tegninger med anmærkninger/påtegnelser, løsøreattest, el-attest, ejererklæring til vurderingsudvalget
 5. Du kontakter selv vurderingsudvalget for at få en dato
 6. Vurderingsudvalget sender vurdering til Bestyrelse og sælger
 7. Vurderingsudvalget påpeger ikke lovgjort bebyggelse
 8. Byggeri skal lovliggøres
 9. Inden haven kan sættes til salg skal der nu være en tingbogsattest
 10. Haven sættes til internt salg. Ved dødsfald overgår du til køber status.
 11. Haven tilbydes til venteliste – du får en dato for fremvisning.
 12. Kontrakt underskrives – udmeldelse fra foreningen underskrives. Ved dødsfald sker indmeldelse i foreningen.
 13. Købssum deponeres i 14 dage af HF samvirke
 14. Købesum overføres med eventuelle fradrag for restancer, etc.

 

 ? Hvad er en el-attest: en autoriseret elektriker skal udfærdige en rapport at dine installationer er lovlige. Du kontakter selv et firma.

? Hvad er en tingslysningsattest: Den viser om der er pant i Haven, og hvem der evt. er registeret som ejer. Du kan enten hente den på www. Tinglysning.dk eller for en advokat til at indhente dokumentet.

? Hvad er omkostningerne: Du skal regne med at betale et beløb til autoriseret elektriker, vurderingsudvalg (cirka kr. 2000), Tingbog attest (cirka 300 kr. + evt. advokat omkostning), Udmeldelsesgebyr (1% af salgssum), og administrationsgebyr (cirka 2000 kr.)

? Salgspris: Din have må maksimum sælges for den vurderingssum Vurderingsudvalget er kommet frem til

 Vær opmærksom på: Ved salg skal bestyrelsen altid godkende køber af en have.

Retningslinjer intern venteliste og internt køb

RETNINGLINIER INTERN VENTELISTE OG INTERNT KØB

 1. Alle eksisterende medlemmer kan komme i betragtning ved internt køb. Det er en FORUDSÆTNING at medlemmet står på den eksisterende kontrakt.
 2. Alle eksisterende medlemmer kan komme i betragtning til opskrivning på intern venteliste
 3. Det er en FORUDSÆTNING for at komme i betragtning til internt køb, at medlemmet minimum har haft medlemskab af HF Samvirke i 1 år, og beboet samme have
 4. Det er en FORUDSÆTNING for at komme i betragtning til internt køb, at aktuelle havelod samtidig sættes til salg
 5. Der kan maksimum foretages internt køb 2 gange pr. havelod.
 6. Det er vederlagsfrit at være noteret på HF Samvirkes interne venteliste
 7. Medlemmerne i HF Samvirke skal selv orienterer sig, og rette henvendelse hvis der ønskes internt køb
 8. Hvis medlemmet, som ønsker at købe en ny have ved internt salg, ikke står på ventelisten har medlemmet alligevel fortrinsvis overfor eksterne købere.
 9. Hvis der er mere end et medlem, som ønsker at købe ny have ved internt salg, benyttes ventelisten, således at det medlem som står øverst på den interne venteliste har fortrinsret.

 

 

PROCEDURE FOR INTERN VENTELISTE

 1. Opskrivning kan foretages via mail henvendelse eller ved henvendelse på Kontoret i HF Samvirke
 2. Der noteres navn, mailadresse, telefonnummer og Have nr.
 3. Der gives besked til ventelisteansvarlige, der opdaterer ventelisten.

 

SALG OG KØB INTERNT

 1. Bestyrelsen er ansvarlig for at annoncere interne salg med angivelse af henvendelsesfrist
 2. Ved opslag skal der annonceres overtagelsesdato, pris, og beliggenhed.

Tingbogs attest

Bestilling af Tingbogsattest

 

 • Ø Tinglysningsretten.dk
 • Ø Blanketter
 • Ø Bestilling af tingbogsattest på kolonihavehuse
 • Ø Udfyld Bestilling af tingbogsattest på kolonihavehuse
 • Ø Gem den på skrivebordet (da det udfyldte forsvinder, hvis du bare sender).
 • Ø Send med vedhæftet udfyldt blanket.
 • Ø Matr.nr.: 5.A
 • Ø Ejerlav: GLADSAXE
 • Ø Skriv gerne både ejer og tidligere ejere (hvis du kender navnet).
 • Ø Der indbetales 175,00 kr. på konto: 0216-406-913-5994, når pengene er modtaget, behandles anmodningen. Der vil typisk gå op til 5 dage.

 

 

 

Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro

Tlf. 9968 5800