Opskrivning på ekstern venteliste

HF Samvirke, Klausdalsbrovej 269 

Opskrivning til VENTELISTEN til køb af hus finder sted 1 april 2021. Det er den eneste dato hvor der er mulighed for at blive skrevet op.

Hvis du ønsker opskrivning sender du en mail med navn, adresse, telefonnr. og mailadresse til bestyrelsen@hfsamvirke.dk, og du vil derefter modtage informationsmateriale, og anvisning til indbetaling af venteliste gebyr på kr. 200.