09-02-2020

Landmåler

Landmåleren er i gang med indmåling af brønde og kvoter, herefter kan MOE kan igangsætte projekteringen af kloak og vand i haveforeningen.