Kort om affald, containere m.m. i Samvirke

  • Den store container uden for porten er til RESTAFFALD - tjek skiltet på containeren og i kommunens sorteringsvejledning, hvad der forstås ved restaffald.

  • Hold HAVEAFFALDET inden for stenafgrænsningen; ingen plastsække i haveaffaldet.

  • Ved Fælleshuset står en grøn container til BIOAFFALD (madrester m.m.) - der må KUN benyttes særlige, grønne poser af genbrugsplast til bioaffaldet.

  • De ØVRIGE GRØNNE PLASTCONTAINERE er til PLAST, METAL og PAP. De tømmes regelmæssigt - undgå venligst at overfylde dem, så affaldet falder ud. Fold og tramp papæsker flade, så der er plads til mest muligt i papcontainerne.

  • Ud for Tornehøjgård har kommunen opsat GLAS- og PAPIRCONTAINER, som vi også kan benytte.

  • Der er INGEN fast ordning for STORSKRALD, ELEKTRONIK og FARLIGT AFFALD i foreningen. Lad være med at hensætte den slags skrald omkring Fælleshuset - du skal selv sørge for bortskafning af køleskabe, byggematerialer og den slags på kommunens affaldsplads.

 

Skraldekalender med datoer for afhentning/tømning slås op på tavler og ved kontoret.

Grønne bioposer udleveres på kontoret, hvor du også kan få en  grøn skraldekurv og sorteringsvejledning (1 styk pr. have).


 

side 1

side 2

side 3

Tro og love erklæring