Kort om affald, containere m.m. i Samvirke

  • Køkkencontaineren er KUN til KØKKENAFFALD - lad nu være med at smide storskrald og andet i containeren.

  • Hold HAVEAFFALDET inden for stenafgrænsningen; ingen plastsække i haveaffaldet.

  • De GRØNNE PLASTCONTAINERE er til PLAST, METAL og PAP. De tømmes regelmæssigt
    - undgå venligst at overfylde dem, så affaldet falder ud.

  • Ud for Tornehøjgård har kommunen opsat GLAS- og PAPIRCONTAINER, som vi også kan benytte.

  • Der er INGEN fast ordning for STORSKRALD og RESTAFFALD i foreningen. Lad være med at hensætte skrald omkring Fælleshuset - du skal selv sørge for bortskafning af køleskabe, flamingoplader, tømmer og den slags på kommunens affaldsplads.

side 1

side 2

side 3

Tro og love erklæring