Referater fra bestyrelsesmøder

11-05-2022

Ref Bestyrelsesmøde HF Samvirke 25.04.22 i kl. 17:00 i Huset

Tilstede: Sølvi, Tina, Eva, Kenneth, John, Ghobad.

Afbud: Klaus, Helle, Heidi

 

Fokus på mødet omhandler GF – sidste overblik.

 

1. GF – sidste opfølgning og overblik - herunder beretning (udsendt pr mail)

Vi gennemgår Beretning.

Øvrige arbejdsopgaver og fordeling er på plads.

2. Sidste nyt fra/til ansvarsområder (hvis der er noget):

§ Kloak, vand, el, drift

Gennemgang (1 års eftersyn i uge 18. Erling, Robert, Eva deltager)

§ Byggeri

§ Økonomi

§ Gangudvalg

§ Fællesarbejde

Cirka 1/3 del af de indkaldte deltog. (8 personer)

§ IT

§ Formandsopgaver

§ Vurdering, køb, salg, venteliste

Der er dags dato modtaget oversigt fra Forbundet m venteliste indbetalinger. Listen kan nu opdateres.

§ Indkøb & depot

§ Vaskeri & toilet drift

§ Fælleshus drift

§ Fælleshus udlej

§ Sociale arrangementer

Vellykket afvikling af børne-påske dag med et rimeligt antal tilmeldte.

§ Affald & container

§ Øl, vand, nøgler, låse

§ Adm.

 

3. Øvrige punkter

· Der skal sprit i dispensér: eva vil tjekke om der mangler et batteri

· Automatik svar på Bestyrelses mail skal ændres fra vinter til sommertid åben tid (Kenneth): er sket

· Mail vedr. byggeri for tæt på skel. (Kenneth) undersøger og svarer: der er svaret

· Vores græsslåmaskine er forsvundet – der skal købes en ny: der er indkøbt ny maskine

· Der er modtaget diverse vedr præmie haver. John følger op.

 

4. Evt.

Næste møde er 09.05.22

11-05-2022

Ref Bestyrelsesmøde HF Samvirke 05.04.22 i kl. 17:00 i Huset

Næste møde er: mandag 25.04.22 kl. 17

1.

· Generalforsamling 28.04.22 19:00 – mødetid BS kl. 17 – afholdes i Huset – udsendelse sidste dag er 13.04.22

· Eva sørger for ”håndmad”

· Dagsorden – gennemgået ok med tilføjelse af intern revisor ikke ønsker genvalg. Opslås på tavler (Tina)

· Fuldmagt – gennemgået ok (Tina)

· Forslag fra Kenneth – trækkes. Det besluttes dog, at udeblivelse fra Fællesarbejde udelukkende opgøres 1x årligt og derpå foretages der gebyr trækning.

· Der er 4 haver som ikke er på mail listen. Indkaldelse afleveres enten i havens postkasse eller kan afhentes på kontoret.

· Forslag gennemgået. Enkelte rettelser til forsikring, rettelser til Ordensregler (Kenneth)

· udsendelse af dagsorden + bilag. Vi afventer underskrift på regnskab (Kenneth)

· Referent (Linda) Dirigent (Tom)

· dirigent pakke – afventer regnskab (Tina)

· stemmesedler (Sølvi)

· dørvagt (Sølvi og Tina)

· medlemsliste x2 udprintes (Kenneth). På medlemslisten påføres eventuelle fuldmagter.

· Fuldmagter overleveres til dirigent.

· Bar + bord opsætning + mikrofon + drikkevarer osv.: Ghobad, Helle, Klaus, John, Heidi

· Beretning (Eva):

a) Giv besked til bestyrelsen hvis der benyttes transporter jf. pkt. 2 i ordensregler

b) Andre indholdsmæssige forslag kan sendes til Eva.

 

2. Øvrige punkter

· Info vedr. bank møde: Det var et service besøg. AL bank afleverer materiale vedr. mulighed for at låne i huset til enkelt medlemmer, hvilket vi ligger på kontor og til GF

· Gennemgang af datoer til fællesarbejde, som opslås på tavler (tina/john) – er på hjemmeside. De første datoer for afvikling er besat. 1x Eva, Heidi, John + 2x Kenneth, Sølvi, Klaus

· Regnskab gennemgået af interne revisorer. Ingen bemærkninger bortset fra at det bemærkes at el/varme udgift er steget voldsomt. Vi afventer påtegning. Sølvi sender derpå til Tina

· VVS i huset er ok

· Der skal sprit i dispensér

· Automatik svar på Bestyrelses mail skal ændres fra vinter til sommertid åbent tid (Kenneth)

· Rengøring har været der 1x

· Bad og toilet er åbnet + port ++++

· Vi har fået affaldssortering poser & kurve – udleveres på GF og efterfølgende på kontor.

· Mail vedr. byggeri for tæt på skel. (Kenneth) undersøger og svarer.

· Vores græsslåmaskine er forsvundet – der skal købes en ny …hvem ?

· Opskrivning på venteliste 2022 er i gang. Forventes opdateret 01.05.22

09-04-2022

Dagsorden til bestyrelsesmøde 22.03.22 kl. 17 i huset i HF samvirke.

Vores næste BS-møde er 05.04.22 kl. 17 i Huset – fokuspunkt er GF

Afbud Heidi, tilstede Sølvi, Kenneth, Helle, John, Eva, Tina, Ghobad, Klaus

Nyt fra Ansvarsområde cheferne :

1. ØKONOMI Sølvi

a) Regnskab for 2021 fremlagt og ser rigtig fornuftigt ud (overskud ift. budget)

b) Budgetforslag (gennemgang af budget 2022. Sølvi sender til Forbundet over en opdatering af budgetoversigten)

c) Regnskab til intern revisor: der er aftale med interne revisorer og Forbundet i denne uge. Hvis der opstår spørgsmål kontaktes Sølvi & Eva

d) El restancer sendt direkte til opkrævning via ”husleje” i Kolonihave forbundet: det er nu praksis

e) Møde med bank: Al bank kommer forbi mandag 28.03.22 kl. 17:00. Eva, Sølvi, Tina Kenneth kommer – øvrige vil se om de har mulighed.

 

2. INDKØB OG DEPOT: Helle og John

a) Indkøb og opfyldning af depot er sket. Vi mangler afspænding, og krus.

3. VASKERI & TOILET: Helle og Ghobad

a) Indhentes tilbud på rengøring af vaskeri: der er indhentet tilbud. Enighed om at vi benytter det fremsendte tilbud som indeholder hovedrengøring, og derpå 2x rengøring på bad/vaskeri, og 1x husrengøring mdl. Helle og Klaus går i dialog således at rengøringsselskabet kan få B nøgle til Huset & X nøgle til toilet & bad.

Der skal laves aftale om hovedrengøring inden åbning som forventes at være 6 april.

Klaus sørger om nøgle omstilling og vand + plast afspærring ved itu bad.

b) Der skal indkøbes diverse der trænger til udskiftning: Helle oplyser at der ikke er mangler.

c) Der skal laves vaskeoversigt: Helle har oversigt

d) Opslag om åbning: seddel er lavet til opslag på bad/toiletdør + vaskeri. Forventes 6 april.

4. ØL VAND, NØGLER, LÅSE: Klaus

a) Bestilling af øl & vand til sæsonstart på kontor, hus etc. / Klaus sørger for dette til åbning 6 april

b) Låse omstilles til sæson åbning: Klaus omstiller til 6 april (toilet/vaskeri) og åbner port 25.03.22

5. SOCIALE ARRANGEMENTER: Eva

6. AFFALD & CONTAINER: Klaus og Heidi

a) Container Repr/service: Klaus. Sagen pågår

b) indhenter datoer/dage for afhentning i Gladsaxe Kommune + opslag og hjemmeside info: vi har nu en afhentningsoversigt som hænges på tavler og kontor.

c) Containere køres frem til sæson åbning: John sørger for fremføring i weekenden 25-26-27 marts.

7. FÆLLESHUS UDLEJ: Sølvi

a) Oversigt på inderside af døren i depot ang. udlejning så de hus ansvarlige har overblik: Sølvi har brug for support for fremstilling (Kenneth)

8. FÆLLESHUS DRIFT: Heidi og Eva

a) Tilbud fra VVS’er vedr. Reps af handicap toilet + Reparation af håndvask i Huset + vandhane på ved parkering + hvis der er øvrige VVS-opgaver: Klaus sørger for at VVS-udfordringerne er klart i løbet af de kommende 2 uger (inden 6 april)

b) Der skal indkøbes kost, gulvskrubber m.m.

9. FORMANDS OPGAVER: Eva

a) portalen indberettes kontaktoplysninger inkl. konto nr.: den fungerer korrekt.

10. BYGGERI: Kenneth

a) Forslag til GF vedr. højde: er udarbejdet

11. IT: Kenneth

a) PC-kursus dato: efter GF med nye medlemmer.

12. FÆLLESARBEJDE: Kenneth og Ghobad

a) Indkaldelses-oversigt udarbejdes og udsendes + opslag, her gøres opmærksom på afbud/bod/ individuelle opgaver osv.: Kenneth sørger for at denne bliver udarbejdet til ophæng på tavler + på hjemmeside snarest (senest 6 april). Der udbydes blandet lørdag/søndag. Obs på de som udfører andre opgaver for foreningen.

b) oversigt over opgaver - input og oversigt: der er udarbejdet en oversigt. Input til gøremål gives til Kenneth

 

13. GANG UDVALG: John og Tina

a) Nye tavler: overblik over behovet for nye tavler, finder tilbud på tavler, der eventuelt kan opsættes via Fællesarbejde. (tavle ved indkørsel, på kontor P-plads og ”i bunden”) John. Enighed om at vi begynder med at nedtage de ubrugelige tavler, og derpå får overblik over behov/placering.

b) Medlemstavle til opslag – placering: John foreslår at vi opsætter tavle p

c) Datoer og fokus punkter + opslag hjemmeside og opslag: enighed om at fokus punkter er adgang til brønde, skel fra hæk mod vej + almen tilstand af haven. 1x 21/22 maj, 2x 30/31 juli og 3x 10/11 september.

14. VURDERING, KØB, SALG, VENTELISTE: Intet nyt – forventer opdateret venteliste 1 maj inkl. ny tilkommere.

15. KLOAK; VAND; EL OG DRIFT: Klaus (Eva asfalt/Tina færdigmelding)

a) Nye kloak retningslinjer fra Kreds, og information til medlemmer inkl. tidligere sendte mails med andre krav: Gentagende henvendelser uden svar

b) Hovedvandmålere er der holdt øje med – hvad fortæller den? Klaus – intet nyt

16. ADM: Tina

 

ØVRIGE PUNKTER:

Enighed om at GF skal være fokus punkt på dagsorden næste gang. Der er fundet referat(Linda) og Dirigent (Tom). Til næste gang fuldmagt, dagsorden, forslag fremlægges. Udsendelse 13.04.22

Næste gang drøftes også emner til beretning.

 

Mail fra medlem der ønsker at opstille enten som BS-medlem eller som suppleant: der er intet der forhindre opstilling fra H 146 til BS-medlem/som suppleant.

17. Diverse, herunder mails:

Kloak lugt filter: Sølvi – intet nyt

Vandmålere & plombering: Eva Klaus – intet nyt

 

18. Evt.

23-03-2022

Ref af bestyrelsesmøde 10.03.22 kl. 17 i huset i HF samvirke.

Vores næste BS-møde er aftalt til 22.03.22

Tilstede: Kenneth, Sølvi, John, Heidi, Eva, Tina, Klaus – Afbud Ghobad

1. Regnskab for 2021 Budgetforslag Regnskab sendt til intern revisor (har 14 dages behandlingstid)

Kolonihaven Forbundet aflyser vores tidligere aftale, hvorfor der er ny møde dato 14.03.22 til regnskabsgennemgang.

2. Nyt fra Ansvarsområde cheferne

a) INDKØB OG DEPOT: Helle og John

Der skal indkøbes diverse mangler til toiletbygning, vaskeri, Huset så det er klart til sæson åbning. Der skal klude, papir osv osv

b) VASKERI & TOILET: Helle og Ghobad

Der skal indhentes tilbud på rengøring af vaskeri + toilet begyndende med en hovedrengøring inden åbning. Rengøring er 2x om ugen og 1 x om måneden i HUSET.

Der skal indkøbes diverse der trænger til omskiftning. Der skal laves vaskeoversigt.

c) ØL VAND, NØGLER, LÅSE: Klaus

Bestilling af øl & vand til sæson er ikke sket, men sker inden sæsonstart, så der er drikkevare på kontor, hus etc.

Låse omstilles til sæson åbning.

d) SOCIALE ARRANGEMENTER: Eva

Intet nyt

e) AFFALD & CONTAINER: Klaus og Heidi

Mail vedr. container service: Klaus tjekker og sørger for repr.

Klaus indhenter datoer/dage for afhentning i Gladsaxe Kommune

- Oplyser at der er start på container afhentning ved sommertids start

Der skal laves et opslag på hjemmeside + til ophæng omkring container åbning og afhentnings datoer.

John sørger for at containere køres frem til sæson åbning

f) FÆLLESHUS UDLEJ: Sølvi

Der er overblik over udlejninger, og aflysninger af udlejning + kontrakter er fremsendt.

Enighed om at man kan maksimum bookes 2 sæsoner frem – dvs. at der lige nu kan bookes for sæson 2022 og 2023.

Aftalt: at Sølvi sætter oversigt på inderside af døren i depot ang. udlejning så de hus ansvarlige har overblik

g) FÆLLESHUS DRIFT: Heidi og Eva

Klaus indhenter tilbud fra VVS’er vedr. Reps af handicap toilet + Reparation af håndvask i Huset + vandhane på ved parkering + hvis der er øvrige VVS-opgaver.

h) FORMANDS OPGAVER: Eva

Via portalen skal der indberettes kontaktoplysninger inkl. konto nr. – se mail/nyhedsbrev

i) ØKONOMI: Sølvi

Mails om el restancer er stigende. Der er enighed om, at el restance opkrævninger sendes direkte til opkrævning via ”husleje” i Kolonihave forbundet.

j) BYGGERI: Kenneth

Intet nyt. Drøftelse af ”have vandring” for at bese diverse byggeri der er opført og i gang med opførelse.

k) IT: Kenneth

Redigere vedtægter til hjemmeside, sende bank, sende Forbundet: er sket.

l) FÆLLESARBEJDE: Kenneth og Ghobad

- Der udbydes fællesarbejde ´´en gang om måneden. Kenneth laver indkaldsoversigt, som udsendes/offentliggøres. Første gang i april måned

- Der opfordres til arbejdsgrupper omkring større opgaver, ligesom man kan få individuelle opgaver og dermed opfylde sin forpligtigelse overfor fællesskabet.

- Der skal udarbejdes en oversigt over opgaver således at man har et præcist formål med den månedlige arbejdsdag. Bud på opgaver kan sendes til Kenneth, og det skal desuden drøftes yderligere ved næste BS-møde.

- Efter længere drøftelse træffes der beslutning om, at hvis man IKKE melder afbud til fællesarbejde når man er indkaldt udløser det bod med det samme – dvs. at Forbundet bedes om at indkræve bod med førstkommende husleje.

Kenneth har overblik over deltagere, afbud, udeblivelser og meddeler Sølvi som står for opkrævning finder sted via Forbundet & huslejen.

- Beslutning: Hvis man melder afbud til fællesarbejde, forventes det at man deltager senere ellers opkræves bod ved sæsonafslutning.

- Beslutning: Enighed om at man kan få fritagelse fra fællesarbejde ved alvorlig sygdom efter besked til/fra Bestyrelsen.

- Beslutning: enighed om at der er opgaver til fællesarbejde som kan varetages selvom man er ”rundforvirret” eller ”oppe i årene”

m) GANG UDVALG: John og Tina

Nye tavler: aftalt at John laver overblik over behovet for nye tavler, finder tilbud på tavler, der eventuelt kan opsættes via Fællesarbejde. Enighed om, at der er brug for tavle ved indkørsel, på kontor P-plads og ”i bunden”. Drøftelse af om man eventuelt skal have en medlemstavle samt omkring hvorvidt tavler kan sættes på vægge fremfor at være fritstående.

Der skal udmeldes datoer som forventes at være 2-3 gange på sæsonen. Der skal drøftes fokus punkter for Gangudvalget ved næste BS-møde, og vi skal være opmærksomme på at det stadig er ”renovering år”.

n) VURDERING, KØB, SALG, VENTELISTE: Tina

Opslag om venteliste opskriv er lagt på hjemmeside (1 og 2 april). Midt april forventes indbetalinger, og 1 maj kan ventelisten opdateres. Forbundet udsendes gebyr til den eksisterende venteliste (87 personer) til indbetaling senest 1 april

o) KLOAK; VAND; EL OG DRIFT: Klaus (Eva asfalt/Tina færdigmelding)

- Eva oplyser, at der har været el problemer ved Hxx/xx som er udbedret. Det viser sig, at det ene problem beror på haveejerens udgravning til kloak. Enighed om, at vi betaler regning, og beløbet efterfølgende opkræves via husleje indbetaling hos have lejer, da problemet er på egen grund og må skønnes at være et spørgsmål mellem have lejer, kloakmester.

- Eva oplyser at der forventes at være gennemgang 05.05.22 (Robert, Erling, Sølvi, Eva + hvis andre er interesseret) på kloakeringen.

- Eva oplyser at der forventes asfaltering cirka én måned efter gennemgang dvs cirka 05.06.22.

- Tilbagemelding ang. Vurdering af kloak & faktura, Tina fortæller at der ikke er modtaget nye retningslinjer fra Kredsen, og heller ikke vurderings retningslinjer. Kreds og Vurdering er tilskrevet x 3 men responderer ikke.

Efterfølgende skal de medlemmer der har fået mail om faktura tilskrives, og nye retningslinjer skal offentliggøres.

- Hovedvandmålere er der holdt øje med – hvad fortæller den? Klaus oplyser at man ikke kan aflæse endnu pga. højt grundvand.

p) ADM: Tina

Kontorvagt skema er ophæng på kontor. Der er lavet 2022 kuverter hvis nogen ønsker salg. Ny police 2022 står i ophæng på kontor, 2022 forsikring kloaks papirer er opdateret + venteliste materialer (2022 venteliste hænger på tavle på kontor) + ansvarsområder ophængt på kontor.

 

3. Generalforsamling 28.04.22 19:00 – mødetid BS kl. 17 – afholdes i Huset + udfærdigelse af dagsorden (Tina)+ Fuldmagt (Tina) + udsendelse af dagsorden (Kenneth) + regnskab/budget senest onsdag 13.04.22. Referent (Eva)+ Dirigent (Eva) + dirigent pakke (Tina) + stemmesedler (Sølvi)+ dørvagt (Sølvi og Tina) + medlemsliste (Kenneth) + bar og bord opsætning + mikrofon + Beretning (Eva) +

 

a) Ordensregler redigering: pkt. 2 reminder omkring af give information til bestyrelsen + pkt. 12 generel enighed om at postkasser er brugbare + pkt. 13, medlemmer med særlige udfordringer og medlemmer der påtager sig særlige opgaver eller tillidshverv for foreningen kan af bestyrelsen fritages for sæsonens fælles arbejde og udeblivelsesgebyr. Pkt. 15, ifølge bestemmelser i deklarationen må bade bassiner højst have en størrelse på 1000 liter.

Bemærkning fra Bestyrelsen omkring at man IKKE støtter forslag om pkt. 12 (postkasse) og at pkt. 15 ikke kan gennemføres da det strider imod deklaration.

b) Pkt. 13, enighed om at gebyr for fravær ved fællesarbejde ændres til kr. 1000 (Kenneth)

Der skal udarbejdes ændringsforslag til GF Vedr pkt. 13.

c) Forslag fra medlem ang. Ordensregler

d) Forsikringsdækning på kloak og pris på egen grund – punkt hvor man ønsker tilkendegivelse udarbejdes (Tina)

e) Byggeri (forslag udarbejdes) Kenneth

EMNER til beretning:

- Giv besked til bestyrelsen hvis der benyttes transporter pkt. 2

4. Diverse:

Kloak lugt filter: Sølvi - intet nyt

Byggeri regler præcisering – er det sket? Kenneth

Vandmålere & plombering: Eva Klaus – intet nyt

Død ræv – mail: ræven er flyttet

Flag ansvarlig: er Tommy TAK

Opdatering/oprydning af hjemmeside: Kenneth – er i gang

Dato for PC-kursus v/ Kenneth – intet nyt

 

 

5. Evt.

 

 

NÆSTE MØDE ER 22.03.22 kl. 17

13-03-2022

Referat til bestyrelses heldags møde lørdag 19.02.22 kl. 10 i huset i HF samvirke. 

Deltagere: Kenneth, Ghobad, Tina Eva, John Sølvi, Helle, Heidi. Afbud Helle.  

 1. Regnskab for 2021: møde i Forbundet 08.03.22 hvor regnskab – og budget – gennemgås. Regnskab skal derefter til interne revisor i 14 dage.  

Budgetforslag til næste BS møde 

 1. Uddelings af ansvarsområder: ” Fordeling af ansvarsområder): enighed om at man er ansvarlig for, at ens ansvarsområde fungerer, samt er den samlede Bestyrelse bro og overblik til de enkelte områder så alle ikke skal være inde over alting. Man sørger for at være opdateret, og orientere den samlede Bestyrelse, og evt. bede om support og være i dialog hvis der er krydsfelt i ansvarsområder. Man laver arbejdsgange, indkaldelser osv. 

Ansvarsområder:Kloak, IT, Vaskeri/toilet, Huset, booking & udlejning, Fællesarbejde, Byggeri, Økonomi, Sociale arrangementer, Vurdering&køb&salg, praktisk & ude arealer, Adm., Gangudvalg.  

 

Ansvarsområdes revideres (se bilag):  

Økonomi (Sølvi)  

Ref. & Adm. (tina 

Vurdering/køb/salg (tina ) 

Affald & container (Klaus og Heidi) 

Indkøb & depot (John og Helle) 

Øl/vand, nøgler, låse(Klaus) 

Vaskeri & toilet drift ( Ghobad og Helle) 

Fælleshus – Drift ( Eva og Heidi) 

Fælleshus udlej (Sølvi) 

Kloak, El Vand drift ( klaus) 

Gangudvalg + infotavler (john og Tina) 

Fællesarbejde/udearealer (Kenneth og Ghobad) 

Formandsopgaver 

IT (Kenneth) 

Byggeri (Kenneth) 

Sociale arrangementer (Eva) 

  

 

Enighed om at til næste møde opdateres Bestyrelsen på de enkelte ansvarsområder – hvor er vi? 

  

 1. Input (ideer & forslag) fra de (u)ansvarlige 😊 øvrige Bestyrelsesmedlemmer til diverse: Input til ”område ansvarlige”: elektronisk låge, Lukning af hæk til fællesarbejde, Loppe rundgang i haven, Grønt? ved Kontorbygning, Skilte på kontor & vaskeri, flytning af sten v kontor ifm. brandbiler. 

 1. Dato for Generalforsamling:28.04.22  19:00 – mødetid BS kl. 17 – afholdes i Huset pga. temperaturen + udsendelse af dagsorden + regnskab senest onsdag 13.04.22 

 1. Nyhedsbrev emner: oplæg til Nyhedsbrev gennemgået med diverse rettelser – forventes udsendt start marts måned 

 1. Opgaver der skal have tovholder/ansvarlige/hakkes af fra året der er gået: 

 • Nye tavler: Tina/John 

 • Hovedvandmålere er der holdt øje med – hvad fortæller den?: Klaus 

 • Brug af arealet ved kontor – legeplads, grantræer, dyr: Ghobad/Kenneth 

 • Skilte i foreningen – opsætning: er sket  

 • Redigere vedtægter til hjemmeside, sende bank, sende Forbundet + ordensreglerredigering? Kenneth Tina 

 • Bump – opsætning :sker ved asfaltering i sommeren 2022 

 • Forsikringsdækning på kloak (pumpestation) – er det sket?: er sket 

 • Byggeri indsend til Gladsaxe for 2021 – er det sket? Er sket 

 • Virtuel/forbundet sikre af projektmateriale – er det sket? Ligger i sky og Eva har USB 

 • 100 X nøgler – er de bestilt? Vi afventer da der ved optælling skønnes at være nok nøgler pt. 

 • Kloak lugt filter:Sølvi   

 • Repr af handicap toilet: Heidi Eva  

 • Reparation af håndvask i Huset: HeidiEva  

 • Asfaltering hvornår/hvordan: forventes i sommeren 2022 med 1 til 2 dage hvor man ikke kan færdes på området – Eva    

 • Kørsel og vægt & ordensregler: Kenneth Tina 

 • Forsikringsdækning på kloak og pris på egen grund – hvad er svaret?: hvis man vil forsikres kloak & vand på egen grund skal alle i foreningen tilslutte sig dette (stigning cirka 150 kr. mdl), ellers skal man tegne en egen forsikring på egen grund. Pt er fælles kloak ikke forsikret i Forsikringsselskabet, men via tegnet forsikring fra bygherre. 

 • Øl & vand leveringsordning: Klaus  

 • Telefon og vagt ved kloak stop – hvem og hvordan: Klaus & Robert 

 • Indbetaling af el restancer – Gladsaxe kommune- tilsend foreningen – opkrævning via leje: se evt. Pt. er der 3 restance el haver 

 • Opdateret deklaration på hjemmeside – er det sket? Kenneth  

Byggeri regler præcisering – er det sket? Kenneth  

Vandmålere & plombering: Eva Klaus 

Rengøring remedier til Huset: Eva Heidi 

Inventar (porcelæn) til Huset: Heidi Eva 

Flag ansvarlig: vi spørger Tommy - Tina  

Opdatering/oprydning af hjemmeside: Kenneth 

Vandpost ved ”gammelt kontor” etableres: Klaus 

 

 

 1. Budget for 2022: se pkt. 1 

 1. Evt. og næste møde 

 • Porten åbner 25.03.22 

 • Kontoret åbner 6. april 

 • Jurist i Forbundet eksisterer ikke længere, hvorfor juridiske spr skal sendes til Kreds 

 • Kredsformand høres om yderligere praksis ifm. kloak papirer + vurderings beregning  

 • Kenneth afholder IT info ”kursus” i foråret 

 • Når der er restancer på medlemmers el- regning sendes denne først til Gladsaxe kommune, derpå til Kredsen, derpå til Bestyrelsen. Hvis et medlem IKKE betaler sin elregning/har restance kan det betyde at de øvrige nye medlemmer/foreningen ikke kan oprette ny el aftale førend restancen for en enkel er betalt.   

 • Drøftelse af muligheder for enkelte haver kan lave opgaver for foreningen fremfor at fremmøde til fællesarbejde 

 

 

 

 

NÆSTE MØDE ER 10.03.22 kl. 17 i HUSET – Kenneth medbringer mad