07-09-2019

Bestyrelsesmøde 7. september 2019

Referat af 7. bestyrelsesmøde 9 september 2019 kl. 17:00 i Huset

Næste møde er: 23 september kl 17 i Huset

(afbud: Carsten, John, deltagere: Tina, Eva, Frank, Klaus, Thomas, Michael, Sølvi,)

A) Referent og ordstyrer:  ti          b). Godkendelse af forrige referat – ja    c). Akutte punkter

 1. 1.     KØB & SALG

Orientering fra Sølvi og Eva og Tina, og opfølgning på punkter:

Status – hvor er vi ift. Vurdering og salg:

Aktuelle Haver der er i salgsproces:  5 haver samt opfølgning på dødsbo 4 haver

Sendt til Vurdering:   3stk

Retur fra Vurdering: 1

Internt salg:

Eksternt salg: 1

Kontakt til sælger for fremvisningsdato (Klaus og Frank). Mail til eksterne om fremvisning Sølvi og Eva

 

Ekstern Ventelisten

De første 30 personer kommer med fornavn på website, tjek om de er kommet på. (Sølvi)

 

Intern venteliste

Slås op på hjemmeside. Procedure: der er en liste á la x-nøgle liste, hvor interesserede kan skrive sig op.

Start: 4 september.

 

 

? Møde med Forbund ang. salgsprocedure - hvornårVi afventer fortsat tilbagemelding om dato. Sølvi

 

 

 

2       SPILDEVAND/Kloak

Orientering fra Eva & Thomas:

-        Opfølgning GF:

Stor indsats, og tålmodighed fra alle medlemmer. BS samarbejdet fungerede fint med forberedelse, og afholdelse. Vi skal blive bedre til at hjælpes ad med oprydningen. 

Referat: er sendt til bank, og til web opslag + skrivelse til Gladsaxe om spildevandsløsning udfærdiges Eva

Vedtægtsændring skal indføjes (Carsten -tina ?) opf.

 -        Økonomi

Vi er i dialog med 2 banker omkring låntagning for at få bedst mulige tilbud. Eva opfølgning

-        Nyt fra Spildevands udvalg

Der er møde 12.09.19 med Kloak udvalget, hvor der skal afstemmes forventninger ang. Indsats, opgaver etc.

Møde med øvrige HF 17.09.19

-Øvrigt; spørgsmål/svar klumme på hjemmesiden

Det er nu muligt at stille spørgsmål til kloakgruppen på vores web site.          

 

 1. 3.     BYGGERI

Orientering fra Thomas og Carsten:

Aktuelle haver:

 1. STATUS H11
 2. STATUS: H 34 (Carsten) – vi har ikke modtaget plantegninger - afventer
 3. STATUS: H 107, hvor er sagen?

Afventer

 

 1. 4.      GANGUDVALG:

Orientering fra Thomas, John, Klaus

OPFØLGNING & STATUS:  Der er udsendt huske mails + indskærpende mails + brev. Kopi af dette i Gangudvalgsmappe. Opfølgning på datoer

Dialog og opfølgning med H xx ang. campingvogn, oprydning, have pleje + dialog og opfølgning med Hxxx

Huske mail:

Stram Mail:

Samtale:

 

 1. 5.     RENGØRING:

På grund af sygdom skal vi muligvis finde en rengøringsvikar. Vi afventer.

 

 1. 6.      NØGLE SAGA

Orientering fra Klaus & Eva

? H54- Gartner har modtaget B nøgle til skur

? Affaldscontainer nøgle & hængelås & besvær: vi afventer firmaet har tid (klaus)

 1. 7.      OPFØLGNING Diverse

? Oprydning i skabe på kontor - Frank John

? Ekstra sikring af port –Klaus & Thomas

? Indkøbsopgaver:   Der skal købes kaffe + Klaus har tjek på øl & vand situaitonen.Frank, John Michael

? Vores el bag Huset – er det sikkert? Klaus har kontakt

? Høstfest: Hyggelig og sjov aften med mange deltagere. Billeder sendes til web + FB. Læring; at det er MEGET tidskrævende, og kræver stor indsats og koordinering. Det er nødvendigt at flere i BS løfter opgaven / arrangementer.

 

 1. 8.      HUSET

Orientering fra Sølvi & Frank

  

9.Pligt arbejde

Orientering Michael og Sølvi

-        Der er modtaget en mail Hxx omkring Pligtarbejde kan o konteres til vedligehold ved lågen v/Kagsåen. Beslutning; dette er okay. Meddelelse sendes

 1. 9.      Mails og henvendelser til /fra

Hxx har sendt en mail vedr. opslag om at løse katte skal holdes i egen have. Beslutning om at dette kan sættes som forslag ved GF af Hxx. Står ikke i vores ordensregler.  

 

 1. 10.  Kasserer

Orientering

? Møde med bank – 28.08.19, hvor der er lavet salg overførsel/deponerings konto, NemID er udstedt, der er tilgang til Netbank, 2 kort udstedt max beløb 10.000kr.

Der skal laves Mobil Pay Eva og Sølvi

? Restancer status = 0

? Der skal opsiges Net forbindelser. Pt har vi 4. Desuden opsiges abonnement på Office pakken.

 

 

 1. 11.  Eventuelt/ diverse/akut

-        Præmier til præmiehaver er på kontoret. De udvalgte haver offentliggøres på web   

-        Kulørte lamper skal i skur    

-        Slush ice maskine skal rengøres.  

-        Opvaskeren gør igen knuder. Hvor langt skal lvi gå førend vi skifter – debat.

-        Ovnen virker ikke. Lågen lukker ikke. Det skal ordnes   

-        Skilte på vejen er forvirrende ift indkørsel. Michael sørger for at fjerne

 

 

AFTALE OM NÆSTE MØDER

Forplejning?   23/9=Thomas      7/10= Carsten       21/10 = Michael

Coming up punkter i oktober:

Sidste dag for have affald, sidste dag for andet affald, vandlukning, kontorlukning

Vinter punkter:

Rengøring i Huset, hvordan? + Hjerterstarter kursus +   Årshjul +   Huset: Depositum + opsigelsesvarsel + optælling af inventar +   planlægning af fællesarbejde +    Ind/udskrivning gebyr