06-01-2020

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 6. januar 2020

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2020 kl. 17:00 i Huset

Deltagere: Eva, Frank. Klaus, Tina, John – afbud fra Carsten, Sølvi, Michael

Inviterede fra kloakudvalg- deltagere: Robert, Steinar, Klaus.

A)     Referent og ordstyrer: ti       

B)     Skrivelse til Foreningens medlemmer vedr. næste kloak skridt dvs. markering med ”pinde” i haver til brug for landmåler (fremsendt pr. mail til BS & udvalg skrivelse fra MOE og skrivelse fra BS)

 

Skrivelser gennemgået. Der er enkelte præciseringer. Ti redigerer skrivelse og fremsender til John (som sørger for ophæng i opslagsskabe) + Robert (som sørger for at skrivelse kommer på FB) + web Klaus som sørger for at lægge på hjemmesiden.

 

Skrivelser skal udsendes til medlemmer pr. mail og brev (de som ikke har mail). Eva sender breve. Carsten har udarbejdet mailoversigt format – og bedes om at sørge for udsendelse til medlemmer.

 

Markeringspinde ligger ved kontoret. Der er 2 til hvert havelod.

 

Der skal sættes markeringspinde ved Huset – baderum - vaskerum. Enighed om at bibeholde bade/vaskerum.  Robert kontakter MOE for drøftelse af Husets markeringspinds placering. Robert og Klaus sørger for at markerings pinde bliver opsat på disse fællesrum.

 

Egen hæk skal man selv fjerne, og genopsætte. Fælleshække kan op- og nedtages ved fællesarbejde.