22-03-2020

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 22. marts 2020

Ekstraordinært møde i HF Samvirke Bestyrelsen 22.03.20.

Tilstede pr. telefon Carsten & Tina, Eva, Klaus John og Thomas deltager, afbud: Sølvi

På grund af den ekstraordinære sundhedssituation i Danmark p.t afholdes mødet som muligt.

 1. Der er kommet information på web og opslag om aflysning af Generalforsamling 20.03.20. Enighed om at det er en force majeure situation, hvorfor vedtægterne ikke kan overholdes samtidig med at myndighedernes anvisninger overholdes. Alle Bestyrelsesmedlemmer fortsætter indtil videre.

Carsten tager kontakt med Kolonihave forbundet mhp at undersøge nærmere hvorledes vi skal forholde os juridisk.

 1. Enighed om at udlejning af Huset er suspenderet foreløbig april måned med, hvorefter vi må tage bestik af situationen i Danmark. Frank & Klaus sørger for at de som har lejet Huset får besked. Desuden er der enighed om at de som har indbetalt leje for husleje i april måned 2020 får dette refunderet. Sølvi
 2. Enighed om, at pligtarbejde p.t suspenderes. Foreløbig april måned 2020 – hvorefter vi tager bestik af situationen.

Der udarbejdet oversigtsskema for pligtarbejdet der skal revideres afhængig af sundhedsudviklingen / myndighedsanbefalinger. Carsten & Frank

 1. Enighed om, at alle vurderinger & salg sættes i bero foreløbig april 2020 med. Der kan sendes materiale således at medlemmet kan foretage ”de indledende øvelser” men vurdering & salg er p.t. lukket i øvrigt.
 2. Enighed om at kontoret er lukker foreløbig i april måned 2020. Medlemmerne må henvende sig på mailen, og vi vil svare derfra. Der skal minimum være svar onsdage. Den ansvarlige er den som har kontorvagten. Obs på at sende mails videre til de ansvarlige.
 3. Enighed om at ekstern opskrivning kan finde sted på mail i 2020.
 4. Enighed om at toiletvognen er lukket indtil videre – vi forsøger at få vaskeri op og køre hvis det kan være sikkert.
 5. Enighed om at lågen åbnes 23.03.20 + haveaffald fra samme dato kan lægges. John og Thomas sørger for at affaldscontainer/køkkenaffaldscontainer sættes frem
 6. Nye tro & love-erklæringer (Gladsaxe penge) for 2020 er kommet og skal printes, og de gamle skal smides ud.
 7. Vand åbning kan tidligst finde sted anden uge i april. Klaus & Robert er vandmænd. De sørger desuden for at åbningen bliver offentliggjort. Klaus & Robert har været rundt og lukke hovedhaner
 8. Kloakudvalget kommunikerer på mail og er fortsat i dialog med MOE. Kloakprojektet forventes at skride frem som allerede udmeldt.

 

Enighed om at vi p.t kommunikerer på mail og telefon og må tag det som det kommer – og håb på det bedste.