06-07-2020

Bestyrelsesmøde 6. juli 2020

Ref BS møde 06.07.20 kl. 17:00 i Huset (store sal)

Afbud fra Sølvi – Frank - Carsten

MAIL – orienteringer og drøfte mails:

Fortroligt: Hxx: japansk invasiv planter: modtaget mail vedr. planten – der skal bortfjernes. Påtænkes at blive gjort i forbindelse med arbejdsdag i august hvor grunden forhåbentlig også kan blive mere parat til skurvogne.

-

Der er modtaget en ændret mailadresse fra medlem, hvilket er videresendt til Carsten der styrer maillisten.

Mails Opfølgning:

1. GANG UDVALG

Næste gangudvalgs dage er i starten af JULI & starten af AUGUST:

5.07.20: nyt fra gangudvalget runde – Der er rigtigt pænt generelt i haven.

Bevågenhed:

Fortroligt: . Have x er gået til vurdering. Vi afventer materiale om slag fra Hxx (Eva rykker)

 

2. HUSET

Nyt i forhold til COVID19 åbning – hvor er vi ?

Booking, håndsprit, afstandsmarkeringer, kontaktrakt, indbetalinger, rengøring, m.m:

Der er overblik & styr på åbningen. Der forventes at opslag og gulv markeringer kommer op i kommende uge. Klaus fortæller at der er aftalt rengøring

 

 

3. FÆLLESARBEJDE

Næste gang er 12.07.20, der er udsendt mails, og udpeget arbejdsområder + tovholdere. John oplyser at han også vil deltage

Obs på at næste fællesarbejde skal inkludere Hxx (hvis den er solgt), container, jernplade, Hxx hæk, vej bump+ anden hus hæk.

Desuden at have indkaldt skal slås op på web og tavler.

4. VURDERING – KØB -SALG – VENTELISTE

Sendt til Vurdering: fortroligt xxxxx

Modtaget retur fra Vurdering:

Fremvisning: fortroligt Hx +Hx – 2 interesserede i Hx og 2 interesseret i Hx

Salg: Forventes at foregår i løbet af ugen. Hx + Hx

Overtagelse i øvrigt: Hxx, pårørende påføres kontrakt

Forventes at komme til salg/har modtaget salgsmateriale: fortroligt Hx + x + x + xx+ xx+x+x+xx+xx

Dødsboer:

Drøftesager: At sige ja tak med forbehold til et hus: når man har skrevet kontrakt er der 14 dages fortrydelsesret.

5. KOLONI SAMVÆR – SOCIALE ARANGEMENTER

Nedlukningsperiode: COVID19 news

6. KONTOR og VASKERI og Toilet

Hvor er vi ift åbning: Skilte m.m. er opsat. Rengøringen har været der én gang, de skal have nøgle til rengøringsrummet.

 

7. KLOAK

Nyt : vi afventer bud efter materiale er sendt i udbud

8. GF:

News og hvor er vi?:

Tilbagemelding om brevstemmer: det tillader vores vedtægter ikke

Dirigent og referent: ja fra dirigent – afventer svar fra referent.

Hvis det bliver muligt satser vi på GF 08.08.20 – med et indkald 14 dage før 25.07.20 og samme dagsorden – dog med ændret dato. Der kan ikke modtages forslag. Vi forventer at der også skal indkaldes til ekstra GF pga. vedtægtsændringer. Det kan blive 16.08.20 kl. 14 efter samme koncept.

Referat og dirigent spørges (eva) – Carsten står for mail indkaldelser – Tina omskriver indkaldelse + dirigentpakken. Praktiske gøremål: stemmesedler (sølvi), dørvagt (tina & sølvi), mikrofon/strøm m.m ( klaus)

Afspærring af p-plads: klaus thomas og john

Øl og vand, sølvi og klaus

Opsalg + web: tina & john

 

9. ANDET

Ekstra PCer sættes i depot – Klaus sørger for det sker – hvor er vi ? sket

Sikkerhed på Pcerne bliver opdateret, og Sølvi spørger Robert om han kan sørge for ’tråd’ i opsætning. Hvor er vi? afventer

Præmiehaver: se mail udsendt fra Forbundet, og videresendt af Eva. Der skal indstilles præmiehaver senest 15.07.20 d.v.s at processen skal i gang. John har aftale med Eva. Hvor er vi? Der skal kigges og indstilles 13.07.20

Byggeri: Er der nyt?

Medlemslisten skal opdateres v Carsten, der aftaler overlevering med Eva -hvor er vi- afventer

Kreds: tilbagemelding omkring ansvarsforsikring & leje af Hus fra Kredsen ifm kloak - afventer - afventer

Tavler: er der nyt? Sølvi & John styrer nye tavle/udskiftning/nedtagning - afventer

Hjertestarter: ændring af antal hjertestartede på hjemmeside – er det sket? - afventer

 

 

EVT:

Klaus er on/off i uge 30+31+32 pga ferie + Sølvi I uge 28+29+30

Næste møde er: 20.07.20