17-05-2021

Bestyrelsesmøde 17. maj 2021

Sølvi står for mad

Tilstede: sølvi, tina, eva, helle, klaus, carsten, kenneth, fravær John.

Referent, Tina og ordstyrer, Carsten

1. Kloak

a) Generelt: virker drænene efter hensigten – sætter de i gang? (eva spørger) + er det muligt allerede nu at begynde med skilteopsætning (Eva spørger) + gave til håndværkerne, Carsten køber 12x gin til håndværkerteamet som tak for indsatsen.

b) Bank: forventer møde cirka 01.09.21

c) Skadesoversigt: Kenneth laver PC mappe til placering af skade mails hvor Robert kan plukke fra til håndværkerne.

1. Økonomi

a) Opfølgning: Revisor regnskab udsendelse: dette er ikke sket

b) Opfølgning: skifteretsattest fra Hxx: er modtaget, men der er øvrige restancer

c) Opfølgning: Negativ rente, og kontakt til Forbundet: konklusion, det er blot som det er

d) Øvrigt

2. GF

a) Opfølgning: Ordensregler – enighed om at det ser fint ud. Carsten ønsker at gennemgå deklarationen for at sikre vi ikke overtræder- hvis han finder punkter (udover badebassin reglen) melder han tilbage senest 23.05.21. Kenneth tilføjer ’badebassin reglen’

b) Drøftelse: COVID19 regler – enighed om at sådan er det jo, og det tilføjes ved indkaldelse + indkald bilægges retningslinjer fra Forbundet.

c) Opfølgning: modtaget forslag fra medlem: er genfremsendt og modtaget.

d) GF 13.06.21 – udsendes pr. mail senest 30.05.21: dagsorden (tina), Regnskab, Ordensregler, indkomne forslag. Dirigentpakke, tina. Udsendelsen pr. mail Kenneth. Udsendelse pr. post. ?

 

Dirigent, Eva spørger Tom + Referent, Eva spørger Linda + Stemmesedler, Sølvi finder + Medlemsoversigt, Kenneth printer ud x 2 + dør siddere, er tina & Sølvi + indkøb af øl & vand, sølvi og Klaus + barvagt, Helle og Carsten + pavillon, alle + højtalere, klaus går i dialog med robert + Covid regler, Helle sørger for tilgængelig sprit +Spærring på Pplads, John

 

På valg er: Eva, Klaus, Carsten, Helle, John

 

3. Drift – praktisk & vedligehold

a) Drøftelse: Opslag haveaffald & container – dato for afhentning & haveaffald & Gladsaxe?: eva undersøger dato for haveaffaldsaflevering/jordbunke. Herefter skal dette annonceres.

b) Opfølgning: Hjertestartere: afventer udmelding fra John

c) Opfølgning: Skilte i foreningen (Klaus/Robert): Eva undersøger om skilte er forenelige med ’gap’ og Klaus sørger for dialog/opsæt sammen med Robert. Klaus opl. At vi har relevante skilte.

d) Afventer: Nye tavler

4. Drift – administrativt

a) Opfølgning: Kurv til Tornhøjgård: Sølvi køber ’guf, og koordinere med kloak firmaet som også vil bidrage med en anerkendelse.

 

b) Drøftelse: fastsættelse af ekstra GF-dato: skal der måske indkaldes til Ekstra GF. Afhænger af fremmøde, og stemmetal ift. vedtægtsændring.

5. Venteliste, vurdering, køb & Salg

a) Afventer: Hx – ønsker salg

b) Drøftelse: Vurdering: Vores vurderingskontakter responderer ikke. Vi forsøger via mail til Anne Fælles eje at finde ud af hvad der er hændt.

6. IT

a) Opfølgning: reboot af 2’er pc’er på kontor – intet nyt

b) Opfølgning: rundsending af link til FB - ok

c) Opfølgning: Oprydning på hjemmeside - pågår

7. Fællesarbejde og Udearealer

a) Opfølgning: Ændring af dato- nej

b) Drøftelse: xxx, besked om at han ikke skal fremmøde (tina)

c) Afventer: plads ved kontoret, hvordan skal den benyttes?

8. Gangudvalg – holder fri pt.

9. Huset

a) Opfølgning: Der skal indkøbes opdateret rengøring udstyr til huset inkl. støvsuger – intet nyt

b) Opfølgning: Rengørings aftale – hvor er vi: der laves dato aftaler + kontrakt til n.g. Der er kontakt. Forventet start er 5/6

c) Drøftelse: retningslinjer fra Forbundet- hvad gælder ved udlejning: Forbundet høres om der er specifikke retningslinjer ift Hus udlejning

d) Opfølgning: Ny lejeaftale (påføres ansvar for egen & foreningens udgift hvis covid regler ikke overholdes) – intet nyt

e) Opfølgning: der ligger mails – de er besvaret

f) Socialt samvær:

10. Toilet & vaskeri

a) Opfølgning: Rengørings aftale – hvor er vi?: der laves datoer, og aftaler samt kontrakt. Første gang er hovedrengøring (cirka 1/6)

b) Opfølgning: skilte på døre - ok

c) Opfølgning: øvrige indkøb – hvor er vi?: Der er køb sæbe dispenserer, der indkøbes håndklæder, sørges for skralde poster, hygiejne poser, toiletpapir, sprit dunke på toilet

Opfølgning: Sprit i beholdere – intet nyt

11. Byggeri & Kørsel

a) Nye og pågående sager – Opfølgning der ligger mails: er besvaret

12. EVT: orienteringer i øvrigt:

Sølvi, opdaterer forsikringslisten, og tilskriver de som har egen forsikring om at dokumentere (deadline 01.05.21)

Klaus, har kigget på Kagså hækken, som endnu er fin samt er i dialog med hækejerne om klip

Klaus, tjekker op på depot ifm. Øl & vand + indkøber.

NY MØDE DATO ER : 27.05.21 kl. 17:00 i Huset; fokus er GF + åbning + fællesarbejde.