27-05-2021

Bestyrelsesmøde 27. maj 2021

Dagsorden bestyrelsesmøde torsdag 27.05.21 .21 kl. 17:00 i Huset, hvor fokus er åbning & GF & Fællesarbejde

Klaus står for mad

Tilstede: Eva Tina Kenneth helle John – fravær Sølvi, Klaus og Carsten

Referent Tina og ordstyrer Tina

 

· GF

Vi mødes kl. 9:00 v kontoret.

· Dirigent: tom har sagt ja og dirigent pakke er udfærdiget og Referent: Linda har sagt ja

· Beretning (Eva): vi gennemgår – den er fin

· Højtalere og mikrofon (Klaus) - afventer

· Stemmesedler (Sølvi) – de er fundet

· Afspærring (John) fra kl. 24:00 dagen før. Opsætning af pavillon (alle), bord til dørsiddere (alle) på dagen

· Ordensregler færdig (Kenneth)- redigeret med sidste tilføjelser

· Udsendelse af indkaldelse (Kenneth): afventer mail fra Tina + breve om indkald (Kenneth & Eva sørger for udsendelse)

· Indkøb af øl & vand (Sølvi /Klaus) + købsliste til reg Sølvi + bar: er Carsten & helle

· Medlemsoversigt print x2 (Kenneth)

· Covid sprit etc. (john + Helle)

 

Vi drøfter indkomne forslag omkring brevstemmer: Der er enighed om, at Bestyrelsen fremsætter et ’modforslag hvor der tages højde for at fuldmagtshavere skal være medlemmer, kun må repræsentere 2 haver, og at en skal besidde en almindelig fuldmagt (der fremlægges og godkendes ved start på GF)

 

På valg er: Eva, Klaus, Carsten, Helle, John,

 

· Drift – praktisk & vedligehold

· Er der nyt om have affald: dato og placering + opslag: Vi afventer info fra Gottlieb om rådigheden over område til haveaffald. Det er forventeligt at der bliver brug for en ekstra tømning. Når datoen kommer skal vi være obs på information/opslag.

 

· Fællesarbejde og Udearealer

· Hvem deltager: Kenneth, Helle, Eva

· Lister til underskrift på deltagelse: udsendte indkald seddel bruges til afkryds/overblik, der meldes tilbage til kasserer.

· Overblik over meldt fravær/sygdom: der ligger mails om afbud + det skal noteres hvem er har haft selvstændige opgaver. Kenneth svarer John på tilbud om græsslåning. Derudover har Sussi haft selvstændig opgave, og Gartner Erling er info om at han ikke skal møde.

· Fordeling af opgaver: Kenneth køber planter. Helle kan modtage. Der skal lukkes et hul på lille P-plads med ’stikkende planter’, der skal sås og plantes ved huset og kontoret. Kenneth køber rigeligt med planter.

· Diverse indkøb, herunder øl & vand: Helle køber vand & Klaus/Sølvi sørger for øl & sodavand

 

 

· Toilet & vaskeri

· Opfølgning: Rengørings aftale – hvor er vi?: Helle oplyser at der er etableret en aftale om hovedrengøring af vaskeri og toilet. At indkøb er foretaget. Der mangler stadig opsætning af sæbe dispensere hvilket Kenneth vil tage hånd om. Tina laver opslagsskilte.

Vi satser på at vaskeri og toilet kan åbne 6/7 juni.

· Opfølgning: øvrige indkøb – hvor er vi?: Vi mangler stadig diverse rengørings remedier i Huset.

 

· EVT: orienteringer i øvrigt

Huske punkt er: nye vimpler til flagstangen

Hjertestarter: John er i dialog – og der er enighed om at der skal indkøbes det nødvendige så vi har 2 virksomme hjertestartere.

Mail á 21.05.21: Hxx har modtaget et svar om at mailen er set. Sølvi er på sagen ift. muligheder for overdragelse.

Mail om pølsevogn: vi siger okay. Tina svarer

Mail om larm: Tina svarer, vi er enige om at man må selv sige noget til larmeren, klage til Bestyrelsen eller stille forslag om punkt til ordensregler.

Mail om vurdering: Tina svarer at vi takker ja til tilbuddet fra Islev omkring brug af deres udvalg da vi ikke får respons fra det tidligere.

Mail om udskiftning af el skab: Tina svar at det er okay – foretages 15/7 i cirka ½ time v H34

Mail om færdigmelding: Tina varetager overblik og registrering

Mail om manglende svar v flytning af pind (Hxx): enighed om at der kompenseres for manglende svar ved forstærket dæksels udgift, og pind-flytningsudgift ikke opkræves/tilbagebetales.

Info om kloak: Der er dialog med banken ifm. forlængelse af lejeaftale hvilket kan få betydning for afdrag til den enkelte. Der overventes at være overblik, og slutopgørelse så der kan findes en aftale ordning med banken i august/september måned. Budgettet ser super godt ud p.t.

Skader: der er tilsyn på indmeldte skader og dialog 7/6.

Kontor: Vi kan sidde i kontorbygningen fra kommende uge 02.06.21

Enighed om: Vi gerne vil påskønne Erling og Robert store kloak indsats udover en ’almindelig kurv’ – vi traf ikke aftale om hvem der sørger for den del

Nedskrivning vurdering: Vi afventer svar på nedskrivning pct af egen kloak ifm. vurdering fra Kreds.

Obs: på at invitere Erling/Robert til at være på kontoret til at besvare spørgsmål om kloak. Hvilke datoer skal vi aftale?

 

 

 

NY MØDE DATO ER: 10.06.21 kl. 17.00 i Huset. Klaus står for mad.