10-06-2021

Bestyrelsesmøde 10. juni 2021

Bestyrelsesmøde referat mandag 10.06.21 kl. 17 i Huset

Tilstede: Tina, Sølvi, Kenneth, Eva, Helle, John – fravær Carsten, Klaus.

Referent Tina og ordstyrer Kenneth

 

OPFØLGNINGS punkter – hvor er vi ?:

o Der skal indkøbes opdateret rengøring udstyr til huset inkl. støvsuger: intet nyt (Sølvi)

o Rengørings aftale kontrakt + nøgler m.m. toilet & Huset: Helle & Sølvi (der er ingen kontrakt på skrift men en aftale om rengøring 2x om ugen på toilet til kr. 400 pr. gang, og efter behov i Huset. Firmaet har nøgler)

o Nye vimpler til flagstangen: kommer 18.06.21

o Skilte i foreningen – opsætning- Klaus: Intet nyt afventer

o Bump i foreningen – opsætning Klaus: Intet nyt afventer

o Kurv til Tornhøjgård inkl. Gottlieb: Sølvi ordner

o Gave til håndværkerne Carsten: er indkøbt og afleveret. Der er overskud af flasker.

o Haveaffald & container – dato for ekstra hentning & er regelmæssig hentning sat i gang: Haveaffald afhentes i ulige uger. Helle har modtaget en oversigt over afhentning dage, der skal videresendes til BS mail, og ophænges

o Hjertestartere John: hjertestarter ved kontoret er tjekket, og virker. John sørger for indkøb af ny hjertestarter til Huset.

o Hxx: hvor er vi mht. restancer: Sagen er lukket

o Ny lejeaftale (påføres ansvar for egen & foreningens udgift hvis covid regler ikke overholdes): er ok sagen lukkes

o dokumentation for forsikring – dokumentation for ikke fælles forsikrings ind betalere: afventer fortsat dokumentation fra Hxx og H xx

o Svar på vurderingsnedskrivnings pct af kloak: afventer svar fra Kreds

o Forbundet høres om der er specifikke retningslinjer ift Hus udlejning & Covid19: sagen lukkes

o Virker drænene efter hensigten: Der går ½-1 år førend vi ved det præcist. Vandet skal finde andre veje.

o Kagså hækken, skal den klippes?: Afventer

o Skemaer til kontor vagt – inkl. øl & vand skema: er ok

 

1. KLOAK

a) Bank: skal have navne og dok på nyt Bestyrelse, tilsendt nye vedtægter (når tiden kommer), regner med at en endelig afregning og afdrag til hver enkel have vil komme cirka 01.09.21, heri vil være indregnet vores forlængede lejekontrakt med Gladsaxe, vi regner med at man kan betale sin haveandel ud cirka 2x om året.

b) Skader – status: er afsluttet. Der er dæksler på vej hvor de er itu. Lægges på web

c) Hxx – hvornår klar til salg?: regner med senest 01.07.21

d) Andet?: En haveejer har slået hul i hovedledningen, dette er repareret, og skal meldes til forsikring, vi afventer dokumentation fra VVS’er.

2. GF – vi mødes kl. 9:00, opsætning af bord, stole, pavillon, højtalere+mikrofon

a) Højtalere og mikrofon (Klaus), Indkøb af øl & vand (Sølvi /Klaus), købsliste til reg af bar køb (Sølvi), Covid sprit og opslag (Helle), Afspærring (John): det er der tjek på

b) Kurv til Robert og Erling?: det er der tjek på

c) Ekstra GF-dato 14.08.21

d) Andet?: redigeret afspærring af P-plads lægges på web. (kl. 18-18 + lørdag &søndag 12/13-6)

Regnskabet er godkendt af revisorer + underskrevet

3. FÆLLESARBEJDE & UDEAREALER:

a) Tilbagemelding på 06.06.21: en del afbud og udebliver. Der er udarbejdet en oversigt. Enighed om at vi snarest skal udmelde sæsonens fælles arbejds-datoer. Kenneth laver et oplæg så BS-medlemmerne kan melde sig på

b) Ny dato/datoer: se ovenstående.

c) Sedler til kasserer over fremmøde: når sæsonen er overstået

d) Andet ?: har vi overblik over gøremål til fællesarbejde eller skal der laves en liste over opgaver?

4. VENTELISTE, VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER – nyt ?

a) Hxx er gået til vurdering.

I øvrigt enighed om at fremvisning foregår efter samme model som sidste år. Enighed om at indtil videre indbetaler nye købere kr. 110.000 til fælleskloak.

5. DRIFT – PRAKTISK & Vedligehold, nyt?

6. KØRSEL & BYGGERI, nyt?

7. IT, nyt?

8. HUSET, nyt?

9. DRIFT – ADMINISTRATIVT, nyt?

10. ØKONOMI, nyt?

11. BAD & TOILET, nyt?

12. EVT:

Ved næste dagsorden sættes et kontorvagt punkt

Vi mangler låse på køkken containere

Eva har ferie fra 14.06.21 og 3 uger frem. Sølvi håndterer kloakspørgsmål på mailen

Erling kommer på kontorvagt for at vejlede om kloak spørgsmål

Nix pille seddel kommer v Eva på jordbunke

Udplantning på regnvandsbassinet lørdag 12.06.21

Label på sæbebeholdere på toilet

I dueslag skuffe til færdigmelding af kloak – få gerne mailadr

Overvejelser om skabelon og spray maling på vejen om FART BEGRÆNSNING

og udlevering af seddel om fartbegrænsning på GF

AFVENTER PUNKTER:

o Reboot pc’er

o Nye tavler

o Brug af arealet ved kontor – legeplads, grantræer, dyr

 

AFTALT MØDE ONSDAG 16 juni kl. 19:00 på kontoret (konstituering efter GF)