11-08-2021

Bestyrelsesmøde 11. august 2021

Ref. Bestyrelsesmøde onsdag 11.08.21 kl. 19:10 i Huset

Tilstede: Klaus, Helle, Sølvi, Heidi, John, Eva, Tina – afbud: Ghobad og Kenneth

Referent: Tina     Ordstyrer: Heidi

OPFØLGNING

Input/forslag til ordensregler: Modtaget svar mail, at der vil blive stillet et forslag på et senere tidspunkt til GF desang.

Input til affalds- og containerområdet: Afventer (Ghobad og Kenneth)

Nøglekvittering, og opdatering af retur A nøgle -Klaus. Der er ikke kvitteret 

Skiltei foreningen – opsætning: status; er i gang og pågår  

Bump – opsætning: status; er i gang og pågår

Svar påvurderings/afdrags nedskrivnings pct af kloak: Der er tiltag ift. møde med Forbundet omkring udregningsmodel ift. fælles kloak og beregning ved salg (Eva og Sølvi). Møde er aftalt til 25.08.21 og der er dialog med 4 juli omkring deres erfaringer.

 ”Julefrokost”- dato:  10.09.21 kl. 17:00: datoen er aftalt. Afbud fra Robert. Sølvi booker bord. Besked om antal deltagere man møder med senest 1 september til eva /Sølvi

Den ene sprit depender ved kontoret er i udu – Kenneth kontakter firmaet for at få en ny. Status-afventer

Tagrende ved huset virker ikke optimalt. Status. Intet nyt

FÆLLESARBEJDE & UDEAREALER:

Fællesarbejde 14.08.21: opgaver og fremmøde lister. Hvem deltager fra BS ? Tina, Sølvi, Eva, Klaus, John deltager. Mødes kl. 9:30. Der er indkaldt cirka 40 personer. Der er udarbejdet en opgave liste.

 1. Ekstra GF:

P-plads afspærres: John- yes

Tilbagemelding fra Tom (dirigent): Noget nyt? - Eva hører Tom  

 1. 2.       KLOAK:

Nyheder?: Fortroligt: maildialog med Hxx

Vi understreger på hjemmeside, og ved opslag at kloak skal udføres af autoriseret kloakmester. Desuden at det er hver haves ansvar at orientere sig. At Bestyrelsen ikke foretager anbefalinger af et firma frem for et andet.

Der florerer mange rygter om kloak firmaer i foreningen – som Bestyrelse er vi neutrale og kan ikke gå ind i debatten, da det er et privat anliggende for hver enkel have….

Bygherre er ansvarlig for at indkalde til 1 års gennemgang.

Møde med Gottlieb 19.08.21.: er ændret til 23.08.21 kl. 16

Vandmåler: ’Skæringsdato’ for overgang til vandmåler betaling fra egen have- afventer opsamlings møde 23.08.21. Dialog omkring plombering af vandmålere. Det bringes op til møde med Gottlieb, ud fra en forventning om at dette etableres når alle tilkoblinger har fundet sted.

Indkøb af vagt telefon & datakort i forbindelse med alarm ved kloak tilstopning: afventer møde 23.08.21

Der skal laves vandpost: ved det gamle kontor – status. Kenneth er i dialog

Dokumentation for VVS: Der skal laves opslag. Såvel Gladsaxe Kommune som Kredsen udmelder at VVS-arbejde i forbindelse med tilkobling til huset SKAL laves af en autoriseret VVS’er. Drøftelse af dokumentationskrav, da dokumentation p.t udelukkende har omhandlet kloakering. Omfang, måder, og metoder drøftes ved næste møde.

 

 1. 3.       VENTELISTE, VURDERING, FREMVISNING, SALG & FÆRDIGMELDINGER:

H xx: forventes solgt? Er solgt   Hxx: forventes solgt? Er solgt Hxx: er gået til venteliste salg Hxx: har modtaget vurdering, og afventer kontrakt, hvilket forventes? Sølvi kontakter  Hxx er gået til vurdering/vurdering v mødedato modtaget. Hxx:  Dødsbo er gået til vurdering, Hxxx er gået til vurdering

Færdigmeldinger: Kommer ind i en lind strøm.

Kontakt til Gladsaxe kommune vedr. procedure v kloak: Gladsaxe kommune oplyser at man kan aflevere et USB stik- eller sende pakker hvorefter de vil blive til akteret i arkiverne.

 

 1. 4.       DRIFT – PRAKTISK & Vedligehold:
 2. 5.       BYGGERI:  

Kontakt til Gladsaxe for præcisering af regelsæt, herunder 4,5 til tagryg. - afventer

Opdatering af deklaration på web - afventer

 1. IT:
 2. HUSET:

Nyheder? Handi toilet virker ikke, der skal en prof. på sagen. Aflåses. Vi afventer budget 1/10 førend tilbud.

Håndvasken på dametoilet skal repareres. Der er ønske om at bruge huset til banko. Vi afventer datoer.

 1. DRIFT – ADMINISTRATIVT:
 2. ØKONOMI: Nyheder? Vi forventer at det endelige regnskab foreligger med udgangen af august måned. Der er aftalt møde med Bank Niels 30.08.21
 3. 10.   BAD & TOILET & Vaskeri:

dialog med firmaet. Der har været dialog med firmaet som har 4 timer om ugen til rådighed. Firmaet lover at de vil skærpe opmærksomheden på kvaliteten.

dørhåndtag og toilet bræt repareres. Intet nyt

Vaskerisedler: Der skal ophænges nye 

 1. 11.   EVT og evt. nyt fra Kontorvagt:

* Fest? Beboere har taget initiativ til høstfest – hvilet sandsynligvis bliver 18.09.21. Vi afventer nyt

* Opslag om at diverse IKKE skal lægges i H34, der nu er solgt!

* Sølvi er i dialog med forsikringen omkring dækning/pris m.m.  ifm. kloakering.

* Klaus sørger for tomme kasser kommer fra kontor til huset. Vil gerne have en hjælpende hånd. Desuden at der kommer fyldte kasser fra huset til kontoret.

Enighed om at møder er hver 14 dag – onsdage kl. 19:10 i Huset. Foreløbig i august måned med.

Næste gange 25.08.21 kl. 19:10 i Huset