11-05-2022

Ref Bestyrelsesmøde HF Samvirke 05.04.22

Ref Bestyrelsesmøde HF Samvirke 05.04.22 i kl. 17:00 i Huset

Næste møde er: mandag 25.04.22 kl. 17

1.

· Generalforsamling 28.04.22 19:00 – mødetid BS kl. 17 – afholdes i Huset – udsendelse sidste dag er 13.04.22

· Eva sørger for ”håndmad”

· Dagsorden – gennemgået ok med tilføjelse af intern revisor ikke ønsker genvalg. Opslås på tavler (Tina)

· Fuldmagt – gennemgået ok (Tina)

· Forslag fra Kenneth – trækkes. Det besluttes dog, at udeblivelse fra Fællesarbejde udelukkende opgøres 1x årligt og derpå foretages der gebyr trækning.

· Der er 4 haver som ikke er på mail listen. Indkaldelse afleveres enten i havens postkasse eller kan afhentes på kontoret.

· Forslag gennemgået. Enkelte rettelser til forsikring, rettelser til Ordensregler (Kenneth)

· udsendelse af dagsorden + bilag. Vi afventer underskrift på regnskab (Kenneth)

· Referent (Linda) Dirigent (Tom)

· dirigent pakke – afventer regnskab (Tina)

· stemmesedler (Sølvi)

· dørvagt (Sølvi og Tina)

· medlemsliste x2 udprintes (Kenneth). På medlemslisten påføres eventuelle fuldmagter.

· Fuldmagter overleveres til dirigent.

· Bar + bord opsætning + mikrofon + drikkevarer osv.: Ghobad, Helle, Klaus, John, Heidi

· Beretning (Eva):

a) Giv besked til bestyrelsen hvis der benyttes transporter jf. pkt. 2 i ordensregler

b) Andre indholdsmæssige forslag kan sendes til Eva.

 

2. Øvrige punkter

· Info vedr. bank møde: Det var et service besøg. AL bank afleverer materiale vedr. mulighed for at låne i huset til enkelt medlemmer, hvilket vi ligger på kontor og til GF

· Gennemgang af datoer til fællesarbejde, som opslås på tavler (tina/john) – er på hjemmeside. De første datoer for afvikling er besat. 1x Eva, Heidi, John + 2x Kenneth, Sølvi, Klaus

· Regnskab gennemgået af interne revisorer. Ingen bemærkninger bortset fra at det bemærkes at el/varme udgift er steget voldsomt. Vi afventer påtegning. Sølvi sender derpå til Tina

· VVS i huset er ok

· Der skal sprit i dispensér

· Automatik svar på Bestyrelses mail skal ændres fra vinter til sommertid åbent tid (Kenneth)

· Rengøring har været der 1x

· Bad og toilet er åbnet + port ++++

· Vi har fået affaldssortering poser & kurve – udleveres på GF og efterfølgende på kontor.

· Mail vedr. byggeri for tæt på skel. (Kenneth) undersøger og svarer.

· Vores græsslåmaskine er forsvundet – der skal købes en ny …hvem ?

· Opskrivning på venteliste 2022 er i gang. Forventes opdateret 01.05.22