11-05-2022

Ref Bestyrelsesmøde HF Samvirke 25.04.22

Ref Bestyrelsesmøde HF Samvirke 25.04.22 i kl. 17:00 i Huset

Tilstede: Sølvi, Tina, Eva, Kenneth, John, Ghobad.

Afbud: Klaus, Helle, Heidi

 

Fokus på mødet omhandler GF – sidste overblik.

 

1. GF – sidste opfølgning og overblik - herunder beretning (udsendt pr mail)

Vi gennemgår Beretning.

Øvrige arbejdsopgaver og fordeling er på plads.

2. Sidste nyt fra/til ansvarsområder (hvis der er noget):

§ Kloak, vand, el, drift

Gennemgang (1 års eftersyn i uge 18. Erling, Robert, Eva deltager)

§ Byggeri

§ Økonomi

§ Gangudvalg

§ Fællesarbejde

Cirka 1/3 del af de indkaldte deltog. (8 personer)

§ IT

§ Formandsopgaver

§ Vurdering, køb, salg, venteliste

Der er dags dato modtaget oversigt fra Forbundet m venteliste indbetalinger. Listen kan nu opdateres.

§ Indkøb & depot

§ Vaskeri & toilet drift

§ Fælleshus drift

§ Fælleshus udlej

§ Sociale arrangementer

Vellykket afvikling af børne-påske dag med et rimeligt antal tilmeldte.

§ Affald & container

§ Øl, vand, nøgler, låse

§ Adm.

 

3. Øvrige punkter

· Der skal sprit i dispensér: eva vil tjekke om der mangler et batteri

· Automatik svar på Bestyrelses mail skal ændres fra vinter til sommertid åben tid (Kenneth): er sket

· Mail vedr. byggeri for tæt på skel. (Kenneth) undersøger og svarer: der er svaret

· Vores græsslåmaskine er forsvundet – der skal købes en ny: der er indkøbt ny maskine

· Der er modtaget diverse vedr præmie haver. John følger op.

 

4. Evt.

Næste møde er 09.05.22