08-08-2022

Bestyrelsesmøde HF Samvirke 28.06.22

Bestyrelsesmøde HF Samvirke 28.06.22 i kl. 17:00 i Huset

Tilstede: Tina, Klaus, Peter, Kenneth, Sølvi, Helle, Mille

Afbud: John, Eva

 

Drøfte punkter:

· Fællesarbejde plan og fordeling: Kenneth har overblik over hvem der deltager både fra Haver, og fra Bestyrelsen. Næste gang deltager Helle & Tina. Der skal ligge deltagerliste på kontoret, vifte af arbejdsopgaver så der kan tages hensyn til deltagere, og vejr.

· Internt salg Hx/Hx. Sælger ønsker snarest muligt kontrakt. Købers eget hus er klargjort til vurdering. Sagen er hos den salgs ansvarlige.

· Procedure omkring salgs processen – kan vi gøre noget hurtigere. Punkt afventer stillers deltagelse.

· Håndtering af haver der ikke har fået indlagt kloak ved udløb af frist. Punkt afventer stillers deltagelse. Kort drøftelse af opsigelsesprocedure i denne forbindelse, hvad skal være etableret, hvad hvis man ikke har et hus etc. Enighed om at punktet afventer, men at man kunne forvente at Kredsen har svar på nogle spørgsmål da vi ikke er eneste Haveforening i situationen. Fx standard opsigelse der er juridisk korrekt.

Opfølgning:

· Hxx– ”personsag” – (fortroligt): der har været afholdt møde, og der er modtaget dokumentation som er videresendt til Kredsen.

· Hx – ”personsag” – lugt gener (fortroligt): Haven tilskrives om at tømme og fjerne septiktank (tina)

· Opsætning af bump – hvordan går det: der er modtaget flere bump, og Klaus, Robert, Erling opsætter hvor der mangler.

· Loppemarked og fest: Pladsen lukkes kl. 16 fredag og forventes åben søndag kl 14. Pris for deltagelse i middag kr. 50, børn under 12 år gratis. Indbydelser – erindring om festen ved opslag, og hjemmeside. Der overvejes en hoppeborg (vi skal være opmærksomme på at skilte med på eget ansvar – forsikrings wise). Telt opsætning, Kenneth +1 & måske Klaus melder sig.

Drøftelse af musik, pris, etc. Mille under videre.

Budget ramme er cirka 15.000 – det skal indtænkes at der også afholdes Høstfest. Sølvi undersøger præcis budget til de to fester.

Der er cirka en håndfuld der at meldt at de deltager i loppemarked. Der gøres opmærksom på at en bod er gratis. Det nævnes at Fælles Eje plejer at deltage …. Man kan overveje at invitere.

· Gangudvalg – noget at bemærke fra sidst: der har være lidt forvirring. Peter laver et nyt oversigtssystem.

Næste gang, er fokus på hæk & træer, ukrudt mod vejskel.

Datoen bliver varslet på hjemmeside + opslag

· Kloak alarm – virker det: skulle nu virke efter hensigten.

· Underskrive på nøgle papirer nye medlemmer: ikke sket

· Kloak forsikring – fremadrettet + møde med forsikring + dokumentation for forsikring: Afventer møde etableres med forsikringen. tina

· Vandforbrugs måling – hvordan og hvornår: afventer

 

Evt.

· Hæk og træer mod stien er klippet og trimmet.

· Der er kommet nyt bordfodbold

· Nye sæbe dispensere er ankommet

· Husk at vi selv bytter kontorvagter, og vær obs på hvornår du har fællesarbejde.

· Plastposerne på kontoret kan frit afhentes af medlemmerne

Næste møde er 02.08.22